E-shop Napište nám

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.

250 typ 559/02

el12m

Elektrické schémata

 

S – Hlavní světlomet 9415.00 označení 559-67-010 obchodní číslo Mototechny 1 - 04-216 s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly: rámeček s parabolou, spodní a horní část pláště. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části rámečku a odpojení uzávěru s kabely. Horní část pláště sejmeme po uvolnění zaklapávacích bočních uzávěrů, vyšroubování šroubku na zadní části pláště (u spínací skříňky) a odšroubování přesuvné matice pohonu rychloměru. Spodní část pláště demontujeme po sejmutí řídítek odpojení kabelů a bowdenu spojky, odšroubování matice s hlavy řízení a po vyšroubování uzavíracích matic ramen vidlice. Tím můžeme sejmout horní nosník vidlice a vysunout spodní část pláště.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel na levém řídítku. Houkačka je umístěna na přední vidlici pod světlometem. Označení 353-62-001 obch. čís. Mototechny 1-55-010.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem houkačky. Označení 559-65-100 obch. čís. Mot. 621-6310.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světel.
I - Zapalovací cívka značky JAWA 6 V je umístěna na rámu pod nádrži na palivo. Označeni 357-66-100 obch. číslo Mototechny 0-22-010.
Zs - Zapalovací svíčka odrušená PAL 14 - 7 RZ. S touto svíčkou je montována neodrušená koncovka.
Ae - Žlutá kontrolní svítilna zařazeného chodu naprázdno (neutrálu) s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 umístěna v horní části světlometu na rychloměru a rozsvítí se při zařazeném neutrálu mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 umístěna vlevo v horní části světlometu na rychloměru a rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile dynamo začne dodávat proud do akumulátoru.
F - Dvě kontrolní svítilny pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů se dvěma kontrolními žárovkami 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 umístěné v horní části světlometu (rychloměru).
Pc - Kluzný kontakt kontrolní svítilny zařazeného chodu naprázdno (neutrálu).
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem typu 02.9440,65 obch. číslo Mototechny 0-35-015 je vestavěna do světlometu a rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Je opatřena patentním zámkem. Poloha klíčku - viz další legenda se schématem.
D - Stejnosměrné elektrické dynamo značky JAWA označení 355-61-000 obch. číslo Mototechny 616-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W počet pólů - šest;

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese přerušovač natáčivý o 16° (pro seřízení předstihu), regulační relé, svorkovnici, kartáčky, kondenzátor a odporovou cívku .

Rotor - je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí proudu a spojuje dynamo s akumulátorem.  

Seřízení předstihu: upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.
a) Vyšroubujeme svíčku a do otvoru pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdeme horní úvrať pístu.
c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi doteky přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi doteky přerušovače suvně, silnější plíšek (0,4 mm) nesmí projít. Kontakty nutno zbavit mastnoty (čistým benzinem) a případně zarovnat jejich plošky jemným pilníčkem. Kontakty musejí dosedat celou plochou.
d) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 3,5 - 4 mm. e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi, doteky přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi doteky suvně procházet.
f) Je-li vůle mezi doteky menší nebo větší povolíme oba šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Ks - Kabelová svorkovnice na statoru dynama, označení 355-61-180, obch. číslo Mototechny - 616-0405.
P - Tavná pojistka 15 A umístěna v pouzdře vedle akumulátoru.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen kladným pólem na kostru (hmotu). Označení 151-61-0T6, obch. čís. Mototechny 1-65-002.
G - Spínač brzdového světla označení 353-65-200 obch. číslo Mototechny 616-6328 je upevněn v pravé schránce.
K - Kombinovaná koncová svítilna označení 550.68-010 obch. čís. Mototechny 621-2219 se dvěma sufitovými žárovkami, a to 6 V, 15 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 6 V 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části. Žárovka současně osvětluje státní poznávací značku.
J - 8rzdové světlo viz "K".

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.

Spoje jsou provedeny lakovanými kabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky, nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od spínací skříňky k přepínači světel, od přepínače světel k hlavní žárovce kabely od akumulátoru a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely průřez 1 mm2.

Označení barev vodičů


c - cihlově červená č - černá z - zelená b - bílá m - modrá ž - žlutá

el12o


 

Polohy zapalovacího klíčku

1 - Vše vypnuto, odjištěno uzamčení přepínače světel.
2 - Zapnuto zapalování.
3 - Této polohy se používá v případě poruchy nebo vyjmutí akumulátoru. Zařadíme 2. rychlostní stupeň a stroj roztlačíme (jakmile otáčky dosáhnou potřebné výše, regulační relé sepne a dodá proud do zapalovací cívky).

el12o2

Polohy přepínače světel

1 - Světla vypnuta.
2 - Zapnuto parkovací a koncové světlo.
3 - Zapnuto hlavní světlo, parkovací a koncové světlo.

Přepínačem lze pohybovat jedině při zasunutém zapalovacím klíčku, který možno vyjmout při všech polohách přepínače (např. při parkování v noci zasuneme kliček, otočíme přepínačem do příslušné polohy a kliček vyjmeme). Houkačka a brzdové světlo jsou stálé zapojeny a nejsou ovlivňovány polohami zapalovacího klíčku.

Seřízení spínače brzdového světla

Spínač seřizujeme po povoleni šroubu posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.

Údržba dynama

Po ujetí prvních S00-1000 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme předstih. Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybuji-li se volně ve vedení, jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzinem. Třecí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větší opravy dynama nutno provést v odborné dílně.

Seřízení dopadu hlavního světla

Provádíme naklápěním paraboly pomocí seřizovacího šroubu na horní části rámečku světlometu. Povolíme šroub, posouváme jím dopředu (dozadu) až vyregulujeme dopad světla a šroub opět utáhneme.

Údržba zapalovací svíčky

Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábeme, případně seřídíme vzdálenost elektrod na 0,6 až 0,7 mm (u svíček PAL řady RZ) opatrným přihnutím elektrody na tělese svíčky.

Údržba akumulátoru

a)K plnění akumulátoru se nesmí použít běžná, tzv. "technická kyselina sírová", nýbrž výhradná kyselina chemicky čistá (čistota dle normy ČSN 65 1236), ředěná destilovanou vodou na měrnou hustotu 1,28. Nedodrženi tohoto požadavku způsobuje nadměrnou tvorbu plynů, vařeni akumulátoru a podstatně zkracuje jeho životnost.
b) Akumulátor nesmí být naplněn výše než k první přepážce nad deskami. To lze spolehlivě provést pouze odsávacím balónkem jimž se případná přebytečná náplň odsaje na předepsanou výši. Nedodržení tohoto požadavku způsobuje přetékáni kyseliny při jízdě a zničení schránky, případně i tlumičů výfuku přeteklou kyselinou.
c)Akumulátor nesmí zůstat naplněn a nenabit déle než 10 hodin, protože u nenabitého a naplněného akumulátoru se desky chemicky ničí.
d)Měrná hustota kyseliny v plně nabitém akumulátoru musí mít hodnotu 1,28, tj. 32 bé. Hustota kyseliny a mrazuvzdornost se mění podle stavu nabití akumulátoru dle této tabulky:


Stav nabití: Hustota: Bod zmrznuti:
Plně nabitá 1,28 - 50° C
Vybitá z 1/4 1,24 - 40° C
Vybitá z 1 /2 1,23 - 30° C
Vybitá z 3/4 1,18 - 20° C
Vybitá úplně 1,14 - 10° C


Poruchy a jejich odstraňování