ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČZ 125 typ 473 Sportka

el6m
Elektrické schémata

 

Kompletní elektrické kabeláže a elektro součástky najdete v našem E-SHOPU

 

Typová řada nového motocyklu Sport je odvozena od standardního provedení motocyklu ČZ.

S - Hlavni světlomet s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly - rámeček s parabolou,spodní plášť a horní plášť s panelovými řídítky. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části pláště, překlopením nahoru a odejmutím objímky s bajonetovým uzávěrem. Po odklopeni panelových řidítek vyšroubujeme uzavírací zátky klíčem průměru 32 mm. Řidítka tvoří komplet s horním pláštěm světlometu panel.

H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, která je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel. Je umístěna na přední vidlici pod hlavním světlometem:
Ta - Rychloměr s počítačem ujetých kilometrů, umístěný v horním plášti světlometu. Je osvětlen dvěma osvětlovacími žárovkami, které osvětlují ciferník a počítač kilometrů.
F - Dvě svítilny pro osvětlení rychloměru se dvěma kontrolnfmi žárovkami kuličkami 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 umístěnými v rychloměru. '
Ae - Žlutá kontrolní svítilna neutrálu s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na pravé straně ciferníku rychloměru. Žlutá svítilna svíti, je-li zasunut chod naprázdno (neutrál) mezi 1. a 2. převodovým stupněm.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na levé straně ciferníku rychloměru. Červená svítilna svítí při zasunutí klíčku do spínací skříňky.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem houkačky.
Ha - Světelná houkačka jako přepínač je umístěna na pravém řídítku. T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného.
A – Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen na hmotu (kostru) kladným pólem. Vedle akumulátoru je v pouzdře pojistka 15 A, tvar podle normy ČSN 72 581.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu, třípolohová kruhová a je umístěna v horním plášti světlometu. Rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Při zcela zasunutém klíčku v polohách 0 - 1 - 2, tj. při zapnutém zapalování pokud je motor v klidu, svítí červené světlo, což znamená, že dynamo nedodává proud a spotřebiče si jej berou z akumulátoru. Polohy klíčku spínací skříňky viz legenda a speciální detail schématu.
P - Tavná pojistka 15 A tvar podle normy ČSN 72 581 je umístěna vedle akumulátoru v bakelitovém pouzdře v levé schránce.
Pc - Kluzný kontakt kontrolky chodu naprázdno (neutrálu).
I - Zapalovací cívka PAL 6 V je umístěna na rámu pod nádržkou na palivo.
G - Spínač brzdového světla je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povolení dvou šroubů M 4, posunutím bakelitového spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po seřízení zadní brzdy.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14 - 7 RZ.
K - Kombinovaná koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit a to 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v hornf části svftilny a žárovkou sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny. Žárovka pro koncové světlo osvětluje současně číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K".
Ksl - Kabelová kontaktnice dynama.
Pr - Natáčivý přerušovač pro seřízení předstihu. Seřízení předstihu se provádí takto:
1) vyšroubujeme svíčku z válce a do motoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřidlo (indikátorové hodinky se závitem M 14 x 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát při sejmuté nádrži).
2) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
3) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi kontakty přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
4) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu 0 3,5 mm. 5) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
6) Je-li vůle mezi kontakty menší, nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující nosník přerušovače ke statorua natáčením nosníku doprava (vůle se zmenši) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Ko - Kondenzátor.
Rg - Regulační relé jednokotvičkové PAL se samočinným spínačem, které udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem vyrobeným dynamem se akumulátor dobijí.
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo PAL. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W;

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese natáčivý přerušovač, regulační relé, svorkovnici, uhlíky a kondenzátor;

rotor - dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.
Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2. Spoje jsou provedeny lakovanými a barevnými autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od přepínače světel k hlavní žárovce do přepínače světel a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely 1 mm2.

Polohy klíčku

elt5v

   

 

 

Poloha klíčku
Klíček zasunut do 1/2 hloubky
Klíček zcela zasunut (motor běží)

0
Veškeré spotřebiče vypnuty. Houkačka a brzdové světlo jsou podle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30 a nelze je spínací skřínkou vypnout
Zapnuto zapalování
Jízda ve dne
1
Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo
Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo
Jízda v noci městem
2
Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní (i tlumené světlo)
Zapnuto zapalování (hlavní i tlumené světlo)
Jízda na volné silnici v noci

 

 


Údržba dynama

Po 2500 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme předstih (viz návod pro seřízení předstihu). Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíku. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držácích jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzinem. Třecí plochy uhlíku nikdy nepilujeme a při zpětné montáži nutno dbát abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzinu. Větší opravy dynama doporučujeme provést v odborné dílně.

Vyjmutí spínací skříňky

Spínací skříňku vyjmeme z horního panelu po demontáži krytu spínací skříňky. Nejprve demontujeme světlomet, potom vyšroubováním dvou šroubků M 4 x 8 sejmeme kryt spínací skříňky a po odšroubování matice vyjmeme spínací skříňku.
Poruchy a jejich odstraňování

Shodné s legendou ČZ - 125 cm3 - typ 453/05 - provedeni de Luxe