ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČZ 250 typ 455/05 provedení de Luxe

el9m

Elektrické schémata

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly - rámeček s parabolou, spodní plášť a horní plášť s panelovými řídítky. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části pláště, překlopením nahoru a odejmutím objímky s bajonetovým uzávěrem. Po odklopení panelových řídítek vyšroubujeme uzavírací zátky klíčem o průměru 32 mm. Řídítka tvoří komplet s horním pláštěm světlometu. - panel.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, která v době klidu stroje je napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel. Je umístěna na přední vidlici pod hlavním světlometem.
Ta - Rychloměr s počítačem ujetých kilometrů je umístěn v horním plášti světlometu. Je osvětlen dvěma osvětlovacími žárovkami, které osvětlují ciferník a počítač ujetých kilometrů.
Ae - Žlutá kontrolní svítilna neutrálu (chodu naprázdno) s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na pravé straně ciferníku rychloměru. Žárovka svítí, je-li zasunut chod naprázdno (neutrál) mezi 1. a 2. převodovým stupněm.
F - Dvě svítilny pro osvětlení rychloměru se dvěma kontrolními žárovkami kuličkami 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 umístěnými v rychloměru.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjeni s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na levé straně ciferníku rychloměru. Žárovka svítí při zasunutém klíčku do spínací skříňky.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem elektrické houkačky.
Ha - Světelná houkačka jako přepínač umístěn na pravém řídítku.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uloožen v levé schránce a zapojen
na hmotu (kostru) kladným pólem. Vedle akumulátoru je v pouzdře pojistka 15 A, tvar podle normy ČSN 72 581.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu, třípolohová, kruhová a je umístěna v horním plášti světlometu. Rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Při zcela zasunutém klíčku v polohách 0 - 1 - 2, tj. při zapnutém zapalováni pokud je motor v klidu, svití červené světlo, což znamená, že dynamo nedodává proud a spotřebiče si jej berou z akumulátoru. Polohy klíčku spínací skříňky - viz legendu a speciální detail schématu.
P - Tavná pojistka 15A tvar podle normy ČSN 72 581 je umístěna vedle akumulátoru v bakelitovém pouzdře v levé schránce.
Pc - Kluzný kontakt kontrolky chodu naprázdno (neutrálu).
I - Zapalovací cívka PAL 6 V je umístěna na rámu pod nádržkou na palivo.
G - Spínač brzdového světla je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povoleni dvou šroubů M 4 posunutím bakelitového spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po seřízení zadní brzdy.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14 - 7 RZ.
K - Sdružená koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit a to: 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny. Žárovka pro koncové světlo osvětluje současně číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K",
Ksl - Kabelová kontaktnice dynama.
Pr - Natáčivý přerušovač pro seřízení bodu zážehu. Bod zážehu se seřizuje takto:
1. Vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřidlo (indikátorové hodinky se závitem M 14 X 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát při sejmutí nádrži).
2. Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pistu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubkem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi kontakty přerušovače vsuvně, silnější nesmi projít.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pistu o 3,5 mm.
5.V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menši nebo větši, povolíme oba šrouby upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle sezvětší seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Ko - Kondenzátor.
Rg - Regulační relé jednokotvičkové PAL se samočinným spínačem, které udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud z akumulátoru na proud dynam. Přebytečným proudem vyrobeným dynamem se akumulátor dobijí.
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo PAL. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V jmenovitý výkon - 45 W;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese natáčivý přerušovač, regulační relé, svorkovnici, uhlíky a kondenzátor;

rotor - dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.

Spoje jsou provedeny lakovanými nebo barevnými autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce od přepínače světel k hlavní žárovce, do přepínače světel a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely 1 mm2.

Polohy klíčku

elt5v

Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 hloubky

Klíček zcela zasunut (motor běží)


0

Veškeré spotřebiče vypnuty. Houkačka a brzdové světlo jsou podle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30 a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne

1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní (i tlumené světlo)

Zapnuto zapalování (hlavní i tlumené světlo)

Jízda na volné silnici v noci

Údržba dynama

Po 2500 km zkontrolujeme případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme bod zážehu (předstih) podle návodu pro seřízení bodu zážehu v legendě. Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držácích jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzínem. Třecí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži nutno dbát, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větší opravy dynama doporučujeme provést v odborné dílně.

 Vyjmutí spínací skříňky

Spínací skříňku vyjmeme z horního panelu po demontáži krytu spínací skříňky. Nejprve demontujeme světlomet, potom vyšroubováním dvou šroubů M 4 x 8 sejmeme kryt spínací skříňky a po odšroubování matice vyjmeme spínací skříňku.

 

 Poruchy a jejich odstraňování

A. Motor nejde pravidelně - má detonace (píst klepe):
1. Motor je přehřát - motor nechat vychladnout a nenechat motor ve vysokých otáčkách.
2. Elektrody svíčky žhavé, špatná svíčka (nevhodná tepelná hodnota - svíčku vyměnit.
3. Velký předstih - seřídit předstih.

B. Motor nejde pravidelně - vynechává, jiskra je správná:
1. Občasné krátké spojení kabelu na válec nebo rám - kabel omotat izolační páskou nebo nejlépe vyměnit.
2. Poškozená zapalovací cívka - cívku vyměnit.

C.Motor nejde pravidelně - jiskra je nepravidelná:
1.Nevhodná svíčka - svíčku vyměnit.
2. Zaolejovaná svíčka - svíčku vyjmout a očistit.
3. Velká vzdálenost elektrod svíčky - vzdálenost elektrod seřídit přihnutím vnější na 0,7 mm.
4. Znečištěné kontakty přerušovače-kontakty očistit hadříkem namočeným v benzínu.
5. Opálené kontakty přerušovače - kontakty opilovat jemným pilníčkem.
6. Špatně nastavené kontakty přerušovače - vzdálenost kontaktů seřídit na 0,4 mm.
7. Vadný kondenzátor, motor jde jen na malé otáčky pravidelně silné jiskření mezi kontakty přerušovače - kondenzátor vyměnit.
8. Občasné krátké spojeni kabelu na válec nebo rám – kabel omotat izolační páskou a nejlépe vyměnit.

D.Motor nemá dostatečný výkon trvale:
1. Špatně seřízené zapalováni - seřídit vzdálenost kontaktů přerušovače a předstih.
2. Částečně ucpaný přívod paliva - odmontovat potrubí a vyčistit.

E.Motor nemá dostatečný výkon chvílemi:
1. Vadná svíčka - svíčku vyměnit.

F.Motor nelze natočit nebo se zastavil. Karburátor nelze přeplavit, svíčka nedává jiskru avšak na konci kabelu je jiskra:
1. Zaolejovaná svíčka - svíčku vyjmout a vyčistit.
2. Porušena izolace svíčky - svíčku vyměnit.
3. Krátké spojení mezi elektrodami svíčky - elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,7 mm.
4. Velká vzdálenost elektrod svíčky - elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,7 mm.

G.Motor nelze natočit nebo se zastavil. Karburátor nelze přeplavit, svíčka nedává jiskru ale na konci kabelu není jiskra:
1. Porušena zapalovací cívka - zapalovací cívku vyměnit.
2. Kontakty přerušovače nečisté - kontakty očistit hadříkem smočeným v benzinu. 3. Opálené kontakty přerušovače - kontakty spilovat jemným pilníčkem.
4. Vadné kontakty přerušovače - kontakty opravit nebo vyměnit.
5. Kabel přerušovače přetržen nebo uvolněn - kabel vyměnit,příp. spojit a izolovat izolační tkanicí a co nejdříve nahradit novým.
6. Spálená izolace kabelu - kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit. 7. Porušený kondenzátor - kondenzátor vyměnit za nový.
8. Poškozená zapalovací cívka - cívku vyměnit.