ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČZ 250 typ 475 Sport

el10m

Elektrické schémata

 

Kompletní elektrické kabeláže a elektro součástky najdete v našem E-SHOPU.

 

Typová řada nového motocyklu Sport je odvozena od standardního provedeni motocyklu ČZ.

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavni díly - rámeček s parabolou, spodní plášť a horní plášť s panelovými řídítky. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části pláště, překlopením nahoru a odejmutím objímky s bajonetovým uzávěrem. Po odklopení panelových řídítek vyšroubujeme uzavírací zátky klíčem o průměru 32 mm. Řídítka tvoří komplet s horním pláštěm světlometu - panel.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, která je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel. Je umístěna na přední vidlici pod hlavním světlometem.
Ta - Rychloměr s počítačem ujetých kilometrů je umístěn v horním plášti světlometu. Je osvětlen dvěma osvětlovacími žárovkami, které osvětlují ciferník a počítač ujetých kilometrů.
Ae - Žlutá kontrolní svítilna neutrálu (chodu naprázdno) s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na pravé straně ciferníku rychloměru. Žárovka svítí, je-li zasunut chod naprázdno (neutrál) mezi 1. a 2. převodovým stupněm.
F - Dvě svítilny pro osvětlení rychloměru se dvěma kontrolními žárovkami kuličkami 6 V 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 umístěnými v rychloměru.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 a je umístěna na levé straně ciferníku rychloměru. Žárovka svíti při zasunutém klíčku do spínací skříňky.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem elektrické houkačky.
Ha - Světelná houkačka jako přepínač umístěn na pravém řídítku
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného.
A - Olověný akumulátor 6 V. 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen na hmotu (kostru) kladným pólem. Vedle akumulátoru je v pouzdru pojistka 15 A, tvar podle normy ČSN 72 581.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu, třípolohová kruhová a je umístěna v horním plášti světlometu. Rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Při zcela zasunutém klíčku v polohách 0 - 1 - 2, tj. při zapnutém zapalování pokud je motor v klidu svítí červené světlo, což znamená, že dynamo nedodává proud a spotřebiče si jej berou z akumulátoru. Polohy klíčku spínací skříňky, viz legenda a speciální detail schématu.
P - Tavná pojistka 15 A tvar podle normy ČSN 72 581 Je umístěn vedle akumulátoru v bakelitovém pouzdře v levé schránce.
Pc - Kluzný kontakt kontrolky chodu naprázdno (neutrálu).
I - Zapalovací cívka PAL 6 V je umístěna na rámu pod nádržkou na palivo.
G - Spínač brzdového světla je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povolení dvou šroubů M 4, posunutím bakelitového spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po i seřízení zadní brzdy.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14 - 7 RZ.
K - Sdružená koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit a to: 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 6 V, S W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny. Žárovka pro koncové světlo osvětluje současně číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K". i
Ksl - Kabelová kontaktnice dynama.
Pr - Natáčivý přerušovač pro seřízení bodu zážehu. Seřízení bodu zážehu se provádí takto:
1.Vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřidlo (indikátorové hodinky se závitem M 14 X 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát při sejmuté palivové nádrži).
2.Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí: Slabší plíšek měrky prochází mezi kontakty přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 3,5 mm.
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
6. Jeli vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující nosník přerušovače ke
statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětši) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízeni šrouby opět dotáhneme.

Ko - Kondenzátor.
Rg - Regulační relé jednokotvičkové PAL se samočinným spínačem, které udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud z akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem vyrobeným dynamem se akumulátor dobijí.
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo PAL. Technické údaje: jmenovité napěti - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese natáčivý přerušovač, regulační relé svorkovnici uhlíky a kondenzátor;

rotor - dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

 Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2

Spoje jsou provedeny lakovanými a barevným autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od přepínače světel k hlavní žárovce od přepínače světel a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely 1 mm2.

Polohy klíčku

elt5v

Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 hloubky

Klíček zcela zasunut (motor běží)


0

Veškeré spotřebiče vypnuty. Houkačka a brzdové světlo jsou podle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30 a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne

1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní (i tlumené světlo)

Zapnuto zapalování (hlavní i tlumené světlo)

Jízda na volné silnici v noci

Údržba dynama

Po 2500 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme bod zážehu (předstih) - podle návodu pro seřízení bodu zážehu v legendě. Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držácích jsou znečistěné. Vyjmeme je a očistíme benzínem. Třecí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži je nutné dbát, toho abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzinu. Větší opravy dynama doporučujeme provést v odborné dílně.

 Vyjmutí spínací skříňky

Spínací skříňku vyjmeme z horního panelu po demontáži krytu spínací skříňky. Nejprve demontujeme světlomet, potom vyšroubováním dvou šroubů M 4 x 8 sejmeme kryt spínací skříňky a po odšroubování matice vyjmeme spínací skříňku.

Poruchy a jejich odstraňování

A. Motor nejde pravidelně - má detonace (píst klepe):
1. Motor je přehřát - motor nechat vychladnout a nenechat motor ve vysokých otáčkách.
2. Elektrody svíčky žhavé, špatná svíčka (nevhodná tepelná hodnota - svíčku vyměnit.
3. Velký předstih - seřídit předstih.

B. Motor nejde pravidelně - vynechává, jiskra je správná:
1. Občasné krátké spojení kabelu na válec nebo rám - kabel omotat izolační páskou nebo nejlépe vyměnit.
2. Poškozená zapalovací cívka - cívku vyměnit.

C.Motor nejde pravidelně - jiskra je nepravidelná:
1.Nevhodná svíčka - svíčku vyměnit.
2. Zaolejovaná svíčka - svíčku vyjmout a očistit.
3. Velká vzdálenost elektrod svíčky - vzdálenost elektrod seřídit přihnutím vnější na 0,7 mm.
4. Znečištěné kontakty přerušovače-kontakty očistit hadříkem namočeným v benzínu.
5. Opálené kontakty přerušovače - kontakty opilovat jemným pilníčkem.
6. Špatně nastavené kontakty přerušovače - vzdálenost kontaktů seřídit na 0,4 mm.
7. Vadný kondenzátor, motor jde jen na malé otáčky pravidelně silné jiskření mezi kontakty přerušovače - kondenzátor vyměnit.
8. Občasné krátké spojeni kabelu na válec nebo rám – kabel omotat izolační páskou a nejlépe vyměnit.

D.Motor nemá dostatečný výkon trvale:
1. Špatně seřízené zapalováni - seřídit vzdálenost kontaktů přerušovače a předstih.
2. Částečně ucpaný přívod paliva - odmontovat potrubí a vyčistit.

E.Motor nemá dostatečný výkon chvílemi:
1. Vadná svíčka - svíčku vyměnit.

F.Motor nelze natočit nebo se zastavil. Karburátor nelze přeplavit, svíčka nedává jiskru avšak na konci kabelu je jiskra:
1. Zaolejovaná svíčka - svíčku vyjmout a vyčistit.
2. Porušena izolace svíčky - svíčku vyměnit.
3. Krátké spojení mezi elektrodami svíčky - elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,7 mm.
4. Velká vzdálenost elektrod svíčky - elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,7 mm.

G.Motor nelze natočit nebo se zastavit. Karburátor nelze přeplavit, svíčka nedává jiskru ale na konci kabelu není jiskra:

1. Porušena zapalovací cívka - zapalovací cívku vyměnit.

 2. Kontakty přerušovače nečisté - kontakty očistit hadříkem smočeným v benzinu.

 3. Opálené kontakty přerušovače - kontakty spilovat jemným pilníčkem.

4. Vadné kontakty přerušovače - kontakty opravit nebo vyměnit. 

5. Kabel přerušovače přetržen nebo uvolněn - kabel vyměnit,příp. spojit a izolovat izolační tkanicí a co nejdříve nahradit novým.

6. Spálená izolace kabelu - kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit.

7. Porušený kondenzátor - kondenzátor vyměnit za nový.

8. Poškozená zapalovací cívka - cívku vyměnit.