ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČZ 125 typ 453/05 provedení de Luxe

el5m

 

Elektrické schémata

Kompletní elektrické kabeláže a elektro součástky najdete v našem E-SHOPU.

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20 d podle ČSN' 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9 s podle ČSN' 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly-rámeček s parabolou, spodní plášť a horní plášť s panelovými řídítky. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části dolního pláště, překlopením nahoru a odejmutím objímky s bajonetovým uzávěrem. Po odklopení panelových řídítek vyšroubujeme uzavírací zátky o průměru 32 mm. Řidítka tvoří komplet s horním pláštěm světlometu panel.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, která je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel. Je umístěna na přední vidlici pod hlavním světlometem.
Ta - Rychloměr s počítačem ujetých kilometrů, umístěny v horním plášti světlometu. Je osvětlen dvěma osvětlovacími žárovkami, které osvětlují ciferník a počítač kilometrů.
F - Dvě svítilny pro osvětlení rychloměru se dvěma kontrolními žárovkami kuličkami 6 V, 1,5 W s paticí BA 9 s podle ČSN 30 4317 umístěné v rychloměru.
Ae - Žlutá kontrolní svítilna neutrálu s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V; 1,5 W s paticí BA 9 s podle ČSN 3Ó 4317 a je umístěna na pravé straně ciferníku rychloměru. Žlutá svítilna svítí, je-li zasunut chod naprázdno (neutrál) mezi I, a 11. stupněm.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9 s podle ČSN 30 4317 a je umístěna na levé straně ciferníku rychloměru. Červená svítilna svití při zasunutí kličku do spínače skříňky.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem houkačky.
Ha - Světelná houkačka jako přepínač umístěn na pravém řídítku.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen na hmotu (kostru) kladným pólem.

Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu, třípolohová, kruhová a je umístěna v horním plášti světlometu. Rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Při zcela zasunutém kličku v polohách 0 - 1 - 2, tj. Při zapnutém zapalování, pokud je motor v klidu, svítí červené světlo, což znamená, že dynamo nedodává proud a spotřebiče si jej berou z akumulátoru. Polohy klíčku spínací skříňky viz legenda a speciální detail schématu.
P - Tavná pojistka 15 A podle normy ČSN 72 581 je umístěna vedle akumulátoru v bakelitovém pouzdře v levé schránce.
Pc - Kluzný kontakt kontrolky chodu naprázdno.
I - Zapalovací cívka PAL 6 V je umístěna na rámu pod nádržkou na Palivo
G - Spínač brzdového světla je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povolení dvou šroubů M 4, posunutím bakelitového spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po seřizování zadní brzdy.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14 - 7 RZ.
K - Kombinovaná koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit, a to 6 V, 15 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro brzdové světlo, umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 6·V, 5 W s paticí S 8 pro koncové světlo, umístěnou v dolní části svítilny. Žárovka pro koncové světlo osvětluje současně číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K".
Ksl - Kabelová kontaktnice dynama.
Pr - Natáčivý přerušovač pro seřízení předstihu. Seřízení předstihu se provádí takto:
a) vyšroubujeme svíčku z válce a do motoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřidlo (indikátorové hodinky se závitem M 14 x 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát při sejmuté nádrži).
b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi doteky, přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
d) Natáčením klikového hřídele vlevo(zpět) snížíme polohu pistu 0 3,5 mm. e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a
maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
f) Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se zmenší), nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.
Ko - Kondenzátor
Rg - Regulační relé jednokotvičkové PAL se samočinným spínačem, které udržuje stálé napěti proudu a přepíná proud akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem vyrobeným dynamem se , akumulátor dobíjí.
D - Stejnosměrné, šestipólové dynamo PAL. Technické údaje: jménovitý výkon- 45W: jmenovité napětí - 6 V;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese natáčivý přerušovač, regulační relé, svorkovnici, Uhlíky a kondenzátor;  

rotor - dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.
Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm. Spoje jsou provedeny lakovanými a barevnými autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od přepínače světel k hlavní žárovce, do přepínače světel a kabely svíček mají průřez 1,5mm, ostatní kabely 1 mm.

Údržba dynama

Po 2500 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost doteků přerušovače a seřídíme předstihl (viz seřízení předstihu). Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držácích, jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzínem. Třecí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větši opravy dynama doporučujeme provést v odborné dílně.

Vyjmuti spínací skříňky

Spínací skříňku vyjmeme z horního panelu po demontáži krytu spínací skřínky. Nejprve demontujeme světlomet, potom vyšroubováním dvou šroubu M 4 X 8 sejmem kryt spínací skříňky a po odšroubování matice vyjmeme spínací skříňku.


Polohy klíčku

elt5v


Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 hloubky

Klíček zcela zasunut (motor běží)


0

Veškeré spotřebiče vypnuty. Houkačka a brzdové světlo jsou podle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30 a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne

1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní (i tlumené světlo)

Zapnuto zapalování (hlavní i tlumené světlo)

Jízda na volné silnici v noci

Motor nejede pravidelně:

A) Má detonace (píst klepe)

B) Vynechává správná jiskra

C) Nepravidelné jiskra

Motor nemá dostatečný výkon:

A)Trvale

B)Chvílemi

Motor nelze roztočit nebo se zastavil. Karburátor nelze přeplavit, svíčka nedává jiskru:

A) Na konci je jiskra

B) Na konci kabelu není jiskra

C) Svíčka dává jiskru, motor nemá kompresy