ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úvod

Zveřejněno se souhlasem Ján Mačka. Veškerá materiály slouží pouze ke studijním účelům pro studium historie motorismu. Jakékoliv kopírování čí jiné šíření těchto materiálů může být bráno jako porušování autorských práv. Jednostopá vozidla patří u nás nesporně k nejrozšířenějším moderním dopravním prostředkům. Motocykl je v nejširší motoristické veřejnosti oblíben pro rychlou jízdu, malou spotřebu pohonných hmot a lehkou konstrukci. Dalšími činiteli, kteří tuto oblibu podporují, jsou nenáročná údržba a snadná oprava. Motocykl je spolehlivé a úsporné vozidlo, pokud je ovšem v rukou řidiče, který správnou údržbou prodlužuje jeho životnost a tím zajišťuje i bezpečnou a úspornou jezdu. Majitel motocyklu musí znát nejen uspořádáni motoru, ale i elektrického zařizení a přfslušenství, hlavně pak spojení vodičů se spotřebiči. Na dobrém stavu elektrického zařízení a příslušenství je závislý bezpečný a hospodárný výkon motocyklu.

Tato kniha má za úkol seznámit řidiče jednostopých vozidel s elektrickým zapojením zařízení a jejich příslušenství a pomoci mu při údržbě a odstraňování poruch. Pro snadnější pochopeni činnosti elektrických zařízeni a příslušenství jednostopých vozidel i pro odstraňování poruch si elektrická zařízení i přfslušenství rozdělujeme do několika elektrických obvodů:

napájecí obvod - dynamo a akumulátor včetně vodičů, svorek a spínačů

spouštěcí obvod - zvláště u skútrů - spouštěč včetně přívodů a svorek

zapalovací obvod - přerušovač, kondenzátor, zapalovací cívka a zapalovací svíčka včetně přívodů svorek a koncovek

osvětlovací obvod - zajišťuje osvětlení motocyklu za snížené viditelnosti. Patří k němu hlavní světlomet, koncové osvětlení a osvětlení státní poznávací značky.

signalizační obvod - zajišťuje signalizaci ostatním uživatelům silnice a také signalizuje správnou činnost jednotlivých zařízení motocyklu. K němu patří brzdové světlo, ukazatelé směre, houkačka a různé kontrolní svítilny (nabíjeni, neutrálu apod.).

K dalšímu elektrickému zařízení počítáme jednak spínací skříňky, pojistkové skříňky, přepínače, spínače, rozvod elektrického proudu pomocí vodičů a koncovek apod.