ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 350 typ 575/01

el19m

Elektrická schémata

Zs1 a Zs2 - Dvě zapalovací svíčky PAL S, S 14-15 zapojeny tak, že zapalují současně. Vypínají se a zapínají přepínačem, který má třetí polohu "jízda bez akumulátoru". Zapalovací svíčky se mají používat v rozsahu tepelné hodnoty 240 až 320. Tomuto požadavku odpovídají tyto druhy zapalovacích svíček:
Bosch 240-280; Marelli 240; KLG F 70; Lodge HNP; Lodge HHN.
I1 a I2 - Dvě zapalovací cívky značky Jawa 6V, výrobní označeni 357-66100, obch. číslo Mototechny 0-22-010 jsou umístěny na rámu pod nádržkou na palivo. Cívky jsou zapojeny tak, že zapalují současně. Vypínají se a zapínají se přepínačem, který má třetí polohu "jízda bez akumulátoru".
A - Olověný akumulátor 6 V, 7 Ah je uložen v mechové pryži pod sedlem motocyklu. je zapojen kladným pólem na kostru (hmotu) motocyklu.
Pu - Třípolohový přepínač pro vypínání a zapínání obou zapalovacích cívek a obou zapalovacích svíček. Třetí poloha je "jízda bez akumulátoru."
D - Stejnosměrné elektrické dynamo značky JAWA, výrobní označení 355-61-000, obch. číslo Mototechny 616-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6V; jmenovitý výkon - 45 W počet pólů - šest;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříní motoru; nese přerušovač, natáčivý o 16° (pro seřízení bodu zážehu), regulační relé, svorkovnici, kartáčky, kondenzátor a odporovou cívku:

rotor - je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač;  

regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí proudu a spojuje dynamo s akumulátorem.

Seřízení bodu zážehu:

upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.

1.Vyšroubujeme zapalovací svíčku a do otvoru pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
2.Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdeme horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi kontakty přerušovače suvně, silnější plíšek (0,4 mm) nesmí projít. Kontakty nutno zbavit mastnoty (čistým benzínem) a případně zarovnat jejich plošky jemným pilníčkem. Kontakty musí dosedat celou plochou.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 2,5 mm.
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,85 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty suvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Označení barev vodičů

c - cihlově červená b - bílá č - černá m - modrá z - zelená

Označení svorek na kontaktnici dynama: 51, 1A, 61.