ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 50 typ 555

el2m
Elektrické schémata

 

Kompletní elektrické kabeláže a elektro součástky najdete v našem E-SHOPU

 

S - Hlavní světlomet průměru 110 mm s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 1 5/15 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/175. Kabel ke svíčce má odrušovací koncovku.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu š přepínačem světla dálkového a tlumeného.
Ps - Přepínač světla dálkového á tlumeného spolu s tlačítkem elektrické houkačky je umístěn na levém řídítku.
Sk - spínač světel a zapalování umístěny na horním krytu hlavního světlometu. Má tři polohy dané natáčením páčky viz speciální detail schématu a legenda. Označení svorek: 1, 31, 56, 55.
l - Zapalovací cívka PAL 6 V je připevněna na rámu motoru pod nádržkou na palivo.
H - elektrická houkačka 6 V umístěna na přední vidlici pod hlavním světlometem'. Je zapojena na světelnou svorku magneta č. 55. Druhý kontakt houkačky je zapojený přes ovládací tlačítko na kostru. Hlasitost signálu se nastavuje šroubkem umístěným uprostřed houkačky na jeho přední straně. Povolíme matičku a šroubkem jemným otáčením nastavujeme čistotu a hlasitost signálu.
Ti - Tlumivka zapojená v obvodě žárovek chrání žárovky proti přepětí při poruchách v kontaktech přepínače nebo v obvodu vodičů.'Tlumivka také zabraňuje spálení jedné žárovky po skončení doby životnosti žárovky druhé. Má dvoje vinutí zapojené proti sobě. První vinutí, na začátku kterého je zapojena žárovka předního světlá 6 V, 15 W, má 43 závitů z drátu 0,75 mm CuS. Druhé vinutí má 125 závitů, drát 0,4 mm Bus na jeho konec je zapojena žárovička 6 V, 5 W. Konec prvního a začátek druhého vinutí jsou zapojeny společně na svorku 56 spínače světel a zapalováni. Jádro tlumivky je z transformátorových plechů E 12 a f 12. Kabely jsou barevně označeny podle schématu.
D - Setrvačníkové magneto, je v podstatě malý střídavý generátor, ve kterém se trvalý magnet, letmo uložený na klikovém hřídeli, otáčí
ve statoru. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 20 W; trvalý magnet - je ze speciální ocele a má dva pólové nástavce. Z cívek se odebírá proud pro zapalování a světlo. Vinutí je dvoufázové s osmi cívkami. Proud indukovaný ve čtyřech cívkách jedné fáze napájí přes přerušovač primární vinutí samostatné w zapalovací cívky. Čtyři cívky druhé fáze slouží.jako zdroj světla. Obé větve, zapalovací a osvětlovací, jsou na sobě úplně elektricky nezávislé a navzájem se neovlivňují.  

Stator - s cívkami je přitažen ke skříni motoru dvěma příchytkami a šrouby M S. Jako celek je natáčivý o 20° pro nastavení bodu zážehu zapalování. Předstih má být 2,8 až 3,1 mm před horní úvratí pistu. Víko statoru tvoří úplný přerušovač.
Pr - Úplný přerušovač se skládá ze základní desky, kondenzátoru, pevného kontaktu, vahadla a mazací plsti. Úplným přerušovačem se nesmí v žádném případě natáčet, aby se neposunulo magnetické pole a nezhoršila se tím kvalita jiskry. Správná poloha úplného přerušovače je stanovena při nastavení magneta 've výrobním závodě: Upevňovací šrouby úplného přerušovače jsou zajištěny červeným lakem. Po porušení zajišťovacího laku nepřebírá výrobce záruku za případné poškození, spálení nebo chybnou funkcí elektrického zařízení. Vzdálenost kontaktů přerušovače se nastavuje. posunutím destičky s pevným kontaktem oproti vahadlu (kladívku). Vzdálenost kontaktů má být asi 0,4 mm. Nastavení zapalování: 1 % Otáčíme klikovým hřídelem tak dlouho; až píst dosáhne horní úvratě.2/ V této poloze nastavíme 'vzdálenost kontaktů asi na 0,4 mm, což kontrolujeme měrkou dodávanou v nářadí. Po nastavení odtrhu upevňovací šroubky dotáhneme. Mezi kontakty přerušovače vložíme cigaretový papírek a pomalu otáčíme klikovým hřídelem, až papír prochází mezi kontakty suvně. V tom okamžiku má být píst 2,8 až 3,1 mm před horní úvratí. Tuto vzdálenost měříme tyčinkou nebo hloubkoměrem při sejmuti hlavy válce. Jestliže předstih není správný, povolíme příchytky magneta. Po správném nastavení musíme příchytky opět dobře utáhnout.

Svorkovnice - upevněna na statoru má svorky s číselným označením ,"15" na připojení kabelu zapalovací cívky a "55" na připojení kabelu spínače světel. rotor - je nasazen na kruželi klikového hřídele (poloha Je udána malým čípkem) a přitažen šroubem M 5 x 55 se šestihrannou hlavou a zářezem roub upevňuje současně vačku. Při sejmutí statoru je třeba ihned navléknout má rotor pomocný kroužek z ocelového plechu, aby nedošlo k odmagnetování magnetu.
Ko - Kondenzátor. .
K. - Koncová svítilna se žárovkou ` kuličkou 6 V, 5 W s paticí BA 15s podle normy .ČSN 30 4316 pro koncové světlo. Spoje jsou provedeny autokabely většinou průřezu 1 mm. Barvy vodičů pro jednotlivé spoje jsou tyto:
m – modrá
č - černá
z - zelená
c - cihlově červená
b – bílá
ž- žlutá .Legenda k polohám páčky spínače světel a zapalování .

a - Poloha pro zastavení motoru. Páčku spínače pootočíme doleva (viz schéma)
b - Poloha pro jízdu ve dne. Páčka spínače zůstává uprostřed - viz
schéma
c - Poloha pro jízdu v noci. Páčku spínače pootočíme doprava, tj. v zapojíme hlavní světlo, které přepínáme přepínačem.na levém řídítku buď na dálkové, nebo tlumené a koncové světlo.
Poruchy a jejich odstraňování shodné s legendou jawa 50cm, typ 05, str. 25 - 28: