ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MANET skutr S 100

el23mElektrické schémata

Bu - Dvě přední svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s podle normy ČSN 304315 umístěnými na přední masce skútru.
Dvě zadní svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s podle normy ČSN 30 4315 umístěnými na levé a pravé straně zadního krytu.
S - Hlavní světlomet s průměrem výstupního otvoru světla 150 mm s dvouvláknovou žárovkou 12 V, 35/35 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 12 V, 1,5 E s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného spolu s tlačítkem elektrické houkačky je upevněn na levém řídítku. Pootočením válečku se mění (jestliže je ve spínací skříňce klíčkem v poloze 2 zapnuté světlo) dálkové světlo na tlumené a obráceně.
T - Tlačítko elektrické houkačky spolu s přepínačem světla dálkového a tlumeného je umístěné na levém řídítku. Přitlačením válečku v podélné ose řízení se uvede houkačka do činnosti.
Vy - Tlačítko spouštěče umístěné na skříňce elektrické instalace. Při spouštění motoru přitlačíme tlačítko jen na krátký čas.
Pu - Páčkový přepínač blikacích ukazatelů směru umístěný na skříňce elektrické instalace anebo na pravém řídítku.

Přepínač má tři svorky, na které je vyvedeno pět vodičů:

Svorka číslo

Vodič od přepínače k

Barevné označení

přibližná délka

1

přerušovači

červený 54 e


2

k levému přednímu blikači
k levému zadnímu blikači

bílý 54f1c

bílý 54 f1a

700 k
1470 k

3

k pravému přednímu blikači
k pravému zadnímu blikači .

modrý 54f2c
modrý 54f2a

1000 k
1450 k

 

 

 

 

 

 

Pr - Tepelný přerušovač proudu blikacích ukazatelů směru 12 V umístěný ve skříňce elektrické instalace.

P - Čtyřpólová pojistková skříňka umístěná ve skříňce elektrické instalace je pro tavné pojistky typu č. 1 BA, které slouží pro jištění vedení a elektrických spotřebičů před každým poruchovým zvětšením proudu zejména před zkratem. Hodnota pojistek 8 A.
Sk - Spínací skříňka. PAL s klíčkem typu 02-9440.31 umístěná na skříňce elektrické instalace a slouží pro rozvod elektrického proudu od zdroje k jednotlivým spotřebičům. Skříňka má tři polohy při zasunutém i vysunutém klíčku - viz speciální detail schématu a legenda. Zapínání zapalování se děje zasunutím klíčku, zapínání světel jeho otočením.

Svorky spínací skříňky jsou zapojené takto:

Označení svorky

Barva a označení vodiče

Přibližná délka vodiče

Spojení svorky spínací skříňky

Poznámka

54

červený 54a

340

s pojistkou č. 3

Obě svorky 30 spínací skříně jsou stále zapojené a jsou stále pod napětím akumulátoru

56

červený 56a

490

s pojistkou č. 4

Obě svorky 30 spínací skříně jsou stále zapojené a jsou stále pod napětím akumulátoru

30

bílý 30a

340

s pojistkou č.1 v pojistkové skřínce

Obě svorky 30 spínací skříně jsou stále zapojené a jsou stále pod napětím akumulátoru


černý 51

500

se svorkou 51 regulačního relé

Obě svorky 30 spínací skříně jsou stále zapojené a jsou stále pod napětím akumulátoru

58

zelený 58a
modrý 15a

1450
1430

s pojistkou č. 2 kontaktem zapalovací cívky

Obě svorky 30 spínací skříně jsou stále zapojené a jsou stále pod napětím akumulátoru


modrý 15a

230

kontaktem tlačítka spouštěče

pomocný spínač okruh spouštěče


E - Kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěna na skříňce elektrické instalace. Po zasunutí klíčku do spínací skříňky se žárovka rozsvítí, při zapojení nabíjecího okruhu do činnosti žárovka zhasne.
Rg - Regulační relé PAL 12 V s třemi regulačními stupni udržuje napětí téměř na konstantní hodnotě v rozmezí všech otáček motoru. V regulačním relé je umístěný zpětný spínač, ovládající nabíjecí okruh akumulátoru. Nabíjecí okruh se zapíná automaticky při zvýšení otáček motoru asi na 2200 ot./min. Dále je tam i stykač na spojení spouštěcího okruhu. Start - impuls pří stlačení startovacího tlačítka na krytu elektrické instalace je přiváděný pomocným spouštěcím okruhem.
Regulační relé je umístěno ve skříňce elektrické instalace umístěné pod palubní deskou.

Zapojení svorek regulačního relé:

Označení svorky relé

Barva a označení vodiče

přibližná délka vodiče

Spojení svorky relé s

Poznámka

M

černý 3
žlutý 2a

1300
180

budící vinutí dynama kostrou přes odpor

na svorkovnici

D

černý 3c
černý 3a

550
90

kontrolní žárovku nabíjecího okruhu svorkou relé


51

černý 51

225

se svorkou č 30 ve spínací skříňce

je stále pod napětím akumulátoru

T

modrý 15b

530

kontaktem tlačítka spouštěče

pomocný spínací okruh spouštěče

B

černý 57f
nebo žlutý

470

záporným pólem akumulátoru

akumulátor v sérii

B

-----------------------

-------------------

se svorkou 51 relé


S

černý 2 nebo žlutý

1250

se sériovým vinutím dynama

na svorkovnici


Rn - Odpor.
A - Dva olověné akumulátory 6 V 12 Ah zapojené do série (černý vodič 54 h). Uzemněn je záporný pól (černý vodič 54 g). Akumulátor dodává proud i při osvětlení vozidla při nočním parkování a při pomalém chodu motoru.
G - Spínač brzdového světla je připevněný na podlaze pod krytem motoru dvěma šrouby.
Z - Zástrčka se zásuvkou pro vodiče v zadním krytu, upevněnou na motorovém bloku. Všechny vodiče, vedoucí ke svorkovnici a zástrčce jsou uložené v igelitové ochranné trubičce, která je přichycena k hlavní rámové trubici. Tvar čtyřpólové zástrčky umožňuje jenom její správné zastrčení. Na dvě samostatné svorky svorkovnice je vyvedené činné a budící vinutí dynama.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice.
H - Elektrická membránová houkačka 12 V je ovládána tlačítkem v přepínači světel. Podle platných předpisů je elektrický okruh houkačky stále pod napětím akumulátoru i tehdy jestliže klíček není zasunutý ve spínací skříňce.
D - Stejnosměrné dynamo 12 V. Technické údaje: jmenovité napětí 12V jmenovitý výkon - 48 W; při chodu motoru pracuje jako kompaundní dynamo;  

stator - je upevněný dvěma šrouby M 5 X 55 k nálitku na pravé polovici skříně; počet pólů - deset; budící vinutí statoru je tvořené pěti cívkami zapojenými do série s činným vinutím v rotoru a s pěti cívkami zapojenými paralelně.  

Rotor se otáčí vně statoru. Má 76 cívek uložených v drážkách rotorových plechů. Rotor je staticky vyvážený. Toto uspořádání podstatně zvětšuje setrvačnou hmotu a zlepšuje dynamické vyvážení motoru. Čtyři uhlíkové kartáče upevněné na bakelitovém držáku a přitlačované šroubovými pružinami odebírají proud ze 76 lamel kolektoru. Lamely jsou izolované slídovými vložkami. Dynamo při spouštění pracuje jako motor s příkonem 300 W.

R- Úplný přerušovač umístěný pod víčkem uzavírajícím větrákovou komoru. Přerušovač se skládá ze základní desky, kondenzátoru (umístěny na držáku zapalovací cívky), paralelně zapojeného k přerušovači, pevného kontaktu, vahadla a plsti. Kondenzátor zvyšuje napětí sekundárního okruhu cívky a zamezuje jiskření kontaktů přerušovače. Vzdálenost kontaktů přerušovače se nastavuje posunutím destičky s pevným kontaktem oproti vahadlu a má být asi 0,4 mm. Přerušovač je jako celek natáčivý kvůli nastaveni předstihu. Nastavení předstihu se provádí takto:
1. Sejmeme hlavu válce a otáčením klikového hřídele nastavíme píst do horní úvratě.
2. Natočením pevného kontaktu přerušovače nastavíme odtrh na 0 4 mm. Odtrh zkontrolujeme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek prochází suvné, silnější neprojde.
3. Pootáčením klikového hřídele doprava (oproti směru otáčení motoru) posuneme píst před horní úvrať 0 3,4 až 4 mm (kontrolujeme hloubkoměrem nebo speciální měrkou, která se zašroubuje do otvoru pro svíčku a při jejím použití není třeba hlavu válce demontovat).
4. V této poloze pístu kontrolujeme vzdálenost kontaktů přerušovače, která nemá být větší než 0,05 mm (cigaretový papírek prochází suvně). Jestliže je třeba vzdálenost opravíme pootočením celé desky přerušovače. V případě, že se kontakty dotýkají (malý předstih) pootočíme desku doprava. jestliže je mezera větší otáčíme deskou doleva. Po nastavení předstihu odtrhu opět zkontrolujeme. V případě nesprávného odtrhu celé nastavení opakujeme. Odtrh kontrolujeme po ujetí 5000 km. Po 3000 km zkontrolujeme plsť přerušovače zda se dotýká vačky a zda je dostatečně mazána.
Ko - Kondenzátor. Poruchy kondenzátoru jsou velmi řídké. Jestliže při chodu motoru nedává svíčka jiskru a jestliže všechny ostatní poruchy byly vyloučeny je kondenzátor probitý anebo má povrchové krátké spojení. Probity kondenzátor nahradíme novým. Při silném jiskření přerušovače je kabel ke kondenzátoru buď přerušený nebo špatně uzemněný. Může být oxidovaný držák nebo závity upevňovacího šroubu držáku.
I - Zapalovací cívka PAL 12 V je upevněna šroubem M 6 na krytu ventilátoru. Nízkonapěťový okruh primární cívky je uzavřený přes přerušovač.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/225. Uzavírá sekundární okruh cívky. Vzdálenost elektrod 0,5 až 0,6 mm.
K - Sdružená koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit, a to: 12 V, 5 W s paticí BA 15s podle normy Č:SN 30 4319 pro koncové světlo a současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací značky a žárovkou sufit 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro brzdové světlo.
J - Brzdové světlo viz "K".

Označení barev vodičů
b - bílá c - cihlově červená z - zelená m - modrá č - černá ž - žlutá

Zapojení pojistek v pojistkové skříňce 4 pólová:

el23s

 

1 - pojistka 8 A pro brzdové světlo, houkačku - svorka 30.
2 - pojistka 8 A pro koncové světlo, parkovací světlo, osvětlení rychloměru - svorka 58a.
3 - pojistka 4 A pro směrová světla, kontrolku nabíjení, obvod zapalování - svorka 15/54.
4 - pojistka 8 A pro tlumené a dálkové světlo - svorka 56a.

 Přehled jištěných obvodů a zapojení svorek pojistkové skříňky

Obvod

pojistka

Příváděcí vodič

Vodič ke spotřebičům


od

barva označení

délka

k

Barva označení

přibližná délka

Brzdové světlo a houkačka

1

svorky přepínače

bílý 30a

340

brzdovému spínači, houkačce

červený 30
zelený 30c

1000
1601

Koncové světlo a parkovací světlo

2

svorky přepínače

zelený 58a

1340

parkovací žárovce ke koncovému světlu

zelený58

1340
500

Směrová světla, kontrola žárovky

3

svorka 54 spínací skříňky

červený 54a

340

kontrolní žárovce směr. světel

červený 54c
červený 54d

130
150

Tlumené a dálkové světlo

4

spínací skříňky

červený 56a

490

přepínači světel

červený 56

800

Pojistka č.1 je stále pod napětím akumulátoru. Zapalovací a pomocný spouštěcí obvod nejsou jištěny.

Přehled vodičů svorkovnice

Vodič od

Barva označení

Přibližná délka

Vodič k

Poznámka

Dynama

žlutý 2

červený 3

--------------------------------

regulační relé

čtyřpramenný vodič 50 mm podle normy ČSN 34 7440

Čtyřpramenný vodič

Čtyřpramenný vodič

Přepínání směrovek

modrý 54f2a

1450

pravé zadní směrovače

Brzdového světla

červený 30a1

1950

brzdovému světlu

Spínací skříňka

zelený 58

1340

koncovému světlu

Stykače směrovek

bílý 54f2a

1470

k levé zadní směrovce

Zapojení svorek spínací skříňky při různých polohách klíčku a při vysunutém klíčku


 el23s1

 

a - brzdové světlo a houkačka jsou zapojeny ve všech polohách spínací skříňky.
b - zapnuta parkovací žárovka a koncové světlo - jízda s kopce osvětleným městem s vypnutým zapalováním a parkování.
c - zapnuto hlavní světlo a koncové světlo - jízda v noci s kopce s vypnutým zapalováním.
d - Zapnuto zapalování a spínací okruh spouštěče a spotřebiče za a) jízda ve dne.
e - Zapnuto zapalování a spínací okruh spouštěče a spotřebiče jako u b) jízda osvětleným městem.
f - Zapnuto zapalování a spínací okruh spouštěče a spotřebiče za t) jízda v noci.