ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

poruchy a jejich odstraňování

Motor nemá správný chod, vynechává, klepe:

1. Motor je přehřát - Motor nechat vychladnout a nejezdit na vysoké otáčky
2. Kontakty svíčky žhaví, nebo je špatná svíčka - svičku vyměnit
3. Velký předstih - Seřídit předstih natočením desky přerušovače

Motor nemá správný chod, vynechává, správná jiskra:

1. Občasné krátké spojení kabelu na válec - Kabel obalit izolační páskou a nejlépe vyměnit
2. Chudá směs - Seřídit karburátor

Motor nemá správný chod, vynechává, nepravidelná jiskra:

1. Nevhodná svíčka - Svíčku vyměnit
2. Zaolejovaná svíčka - Svíčku vyjmout a očistit
3. Velká vzdálenost elektrod svíčky - Vzdálenost elektrod seřídit přihnutím na 0,5 až 0,7 mm
4. Znečištěné kontakty přerušovače - Kontakty očistit hadříkem namočeným v benzínu
5. Špatně nastavené kontakty přerušovače - Vzdálenost kontaktů nastavit na j 0,3mm
6. Občasné krátké spojení kabelu ke svíčce - Kabel omotat izolační páskou popřípadě vyměnit

Motor nemá správný chod, nemá dostatečný výkon-chvílemi:

1. Špatně seřízené zapalování - Seřídit vzdálenost kontaktů přerušovače a předstih
2. Vadná cívka - Cívku vyměnit
3. Vadný kondenzátor - Kondenzátor vyměnit

Motor nemá správný chod, nemá dostatečný výkon-trvale:

1. Vadná svíčka - Svíčku vyměnit
2. Bowdenové lanko plynu vázne - Lanko promazat, popř. vyměnit

Motor nelze natočit nebo se zastavil, svíčka nedává jiskru, na konci kabelu je jiskra:

1. Zaolejovaná svíčka - Svíčku vyjmout a vyčistit
2. Porušena izolace svíčky - Svíčku vyčistit, resp. vyměnit
3. Krátké spojení mezi elektrodami svíčky - Elektrody oddálit na vzdálenost 0,6 až 0,7 mm a vyčistit
4. Velká vzdálenost elektrod svíčky - Elektrody přiblížit na vzdálenost 0,6 až 0,7 mm

Motor nelze natočit nebo se zastavil, svíčka nedává jiskru, červená kontrolka nesvítí:

1. Klíček není zasunut do spínací skříňky - Klíček zasunout a otočit do pří slušné polohy
2. Spálená pojistka u akumulátoru - Pojistku vyměnit

Motor nelze natočit nebo se zastavil, na konci kabelu není jiskra, červená kontrolka nabíjení svítí:

1. Kontakty přerušovače znečištěny - Kontakty očistit hadříkem namočeným v benzínu
2. Vadné kontakty přerušovače - Kontakty opravit nebo vyměnit
3. Kabel svíčky přetržen nebo uvolněn - Kabel vyměnit, popř. spojit a omotat izolační páskou
4. Poškozená izolace kabelu - Kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit
S. Porušený kondenzátor - Vyměnit za nový
6. Voda v přerušovači - Vodu vyfoukat, vytřít a nechat vyschnout
7. Vadná cívka - Cívku vyměnit

Motor nelze natočit nebo se zastavil, svíčka dává jiskru, motor nemá kompresi:

1. Zapečený pístní kroužek - Sejmout, očistit a znovu nasadit
2. Málo dotažená hlava - Hlavu dotáhnout
3. Poškozené těsnění pod hlavou - Těsnění vyměnit válce