ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

T - Skútr - S 125 poruchy a odstraňování


Porucha

Příčina

Odstranění

Motor nepracuje pravidelně:
A) má detonaci
B) vynechává při správné jiskře
C) nepravidelná jiskra

1a. Elektrody svíčky jsou rozžhavené

Svíčku vyměnit

2a. Vadná svíčka (nevhodná tepelná hodnota)

Svíčku vyměnit

3a. Velký předstih

Předstih seřídit

1b. Občasné krátké spojení některého kabelu z akumulátoru anebo dynama na kostru, nebo zkrat svorek na akumulátoru

Kabel zjistit a opravit, svorky akumulátoru izolovat

1c. Nevhodná svíčka

Svíčku vyměnit

2c. Zaolejovaná svíčka

Svíčku vyčistit

3c. Znečištěné nebo opálené kontakty přerušovače

Kontakty očistit hadříkem namočeným v benzínu a opilovat jemným pilníčkem

4c. Špatně nastavené kontakty přerušovače

Vzdálenost kontaktů nastavit na 0,4mm

5c. Vadný kondenzátor, motor jde jen na malé otáčky, pravidelné a silné jiskření mezi kontakty přerušovače

Vyměnit kondenzátor

6c. Občasné krátké spojení některého kabelu dynama a nebo akumulátoru

Kabel zjistit a opravit

 

Porucha

Příčina

Odstranění

Motor se nedá natočit a nebo se zastavil. Svíčka nedává jiskru:
A) na konci kabelu je jiskra
B) na konci kabelu není jiskra
C) svíčka je v pořádku
D) trvale
E) chvílemi

1a. Zaolejovaná svíčka

Svíčku vyměnit nebo vyčistit

2a. Porušení izolace svíčky

Svíčku vyměnit

3a. Krátké spojení mezi elektrodami svíčky

Elektrody oddělit na vzdálenost asi 0,7 mm

4a. Velká vzdálenost elektrod svíčky

Elektrody upravit na vzdálenost 0,7 mm

1b. Spálená pojistka číslo 3

Pojistku vyměnit

2b. Klíček ve spínací skřínce není řádně zasunutý

Klíček zasunout

3b. Poškozená zapalovací cívka

Vyměnit zapalovací cívku

4b. Kontakty přerušovače nejsou čisté

Kontakty očistit benzínem

5b. Opálené kontakty přerušovače

Kontakty opilovat jemným pilníkem

6b. Kabel přerušovače přetržený, nebo uvolněný

Kabel vyměnit, případně spojit a izolovat izolační páskou

7b. Spálená izolace kabelu

Kabel omotat izolační páskou a co nejdřív vyměnit

8b. Poškozený kondenzátor

Vyměnit za nový

9b. Voda v přerušovači

Vodu vyfouknout, opatrně vytřít anebo nechat vyschnout

10b. Přerušená koncovka

Vyměnit koncovku

1c. Těsnění pod svíčkou propouští

Těsnění nahradit novým

1d. Špatně nastavené zapalování

Seřídit předstih a odtrh

2d. Špatné těsnění pod hlavou

Motor nechat vychladnout a udržovat na nízkých otáčkách

1e. Vadná svíčka

Svíčku vyměnit

2e. Přehřátý motor

Motor nechat vychladnout a udržovat na nízkých otáčkách

 

Porucha

Příčina

Odstranění

Dynamo spouštěč nespustí:
A) Kontrola nabíjení nesvítí anebo svítí příliš slabě a otočením klíčku na spouštění spínač spouštěcího okruhu nesepne. V poloze klíčku 2 nesvítí světlomet
B) Spínač spouštěcího okruhu motor se však neroztočí anebo udělá jen několik otáček a zastaví se
C) Kontrolní žárovka normálně svítí, spínač spouštěcího okruhu nezapne
D) chod dynamospouštěče je nepravidelný

1a. Silně zoxidované a povolené spoje na akumulátorech . Porucha na kabelech 51 a 57f 54h, 54g. Zkraty některého kabelu na kostru (57f, 51)

Zkontrolovat nejdříve spoje na akumulátorech. Očisti a dotáhnout. Překontrolovat kabely. Při zjišťování místa poruchy možno použít žárovkovou zkoušečku 12V, 1,5W

2a. Zničený akumulátor

Opravit v odborné dílně

1b. Zoxidované nebo povolené svorky akumulátoru. Uvolněné svorky vodičů 57f, 2

Svorky akumulátoru očistit, všechny překontrolovat a dotáhnout

2b. Vybité a neudržované akumulátory.

Vybité akumulátory nabít a ošetřit. Upravit stav elektro litu. Vybité mohou způsobovat skraty ve vedení, proto je třeba překontrolovat i kabely 57f, 51

3b. Jestliže při přepnutí klíčku do polohy 2 světlomet normálně svítí, porucha je v části od skřínky regulačního relé pro dynamospouštěč

Kontrolovat kabely č. 2 a jeho zapojení. Jestliže je v pořádku, je třeba závadu hledat v dynamospouštěči. Překontrolovat komutátor, slídové vložky, a vývody ze statoru. Komutátor očistit,

3b. Pokračování

kartáče očistit, případně vyměnit. Jestliže se tím porucha neodstraní je nutná oprava v odborné dílně.

1c. Porucha v obvodě ovládacího okruhu spouštění (kabely, cívka spínače anebo spínací skříňka

Poruchu zjistit žárovkovou zkoušečku. Zkraty a přerušení vodičů opravit

1d. Občasný skrat kabelů hlavně 57f, 51 na kostru. Uvolněné vodiče ve svorkách.

Zkraty odstranit
Svorky dotáhnout

2d. Porucha dynamospouštěče

Přečnívající slídové vložky komutátoru spilovat pilníčkem pod úroveň lamel. Očistit případně vyměnit kartáčky. Jestliže se tímto způsobem porucha neodstraní, je nutno předat do opravy v odborné dílně.