ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Motor nemá dostatečný výkon (netáhne)

Porucha

Příčina

Odstranění

3.Motor nemá dostatečný výkon
(netáhne)

a)Motor není zaběhnut

Zaběhnout motor

b) Čistič vzduchu znečištěný

Vyprat vložku čističe v benzínu, vystříkat a navlhčit motorovým olejem

c) Přívod benzínu ucpán

Vyčistit přívodní potrubí, palivový kohout, síto a případně i nádrž

d) Karburátor znečištěn

Vyčistit karburátor a trysku (nepoužívat drátu) - tryska by se mohla poškodit

e) Nedostatek paliva

Jehlu zavěsit o 1 zářez výše

f) Nesprávné seřízení karburátoru

Dát seřídit karburátor

g) Poruchy zapalování (přerušovač, kondenzátor, zapalovací cívka atd.)

Raménko přerušovače a proti kontakt vyměnit, zapalovací soupravu přezkoušet v odborné opravě

h) Motor nasává falešný vzduch pod hlavou nebo přírubou válce, hrdlem karburátoru, vadné těsnění nebo uvolněné šroubové spoje

Obnovit těsnění, dotáhnout všechny šroubové spoje motoru

i) Hlava válce, válec, výfukové kanály zaneseny

Sejmout výfukové potrubí, hlavu válce a válec, odstranit karbon vhodným prostředkem (nepoškodit písty)

j) Výfukové potrubí nebo tlumič zanesen

Vyčistit výfukové potrubí a tlumič

k) Spojka prokluzuje

Seřídit spojku

l) Motor se přehřívá a píst se zakusuje

Motor nechat vychladnout, přívod paliva seřídit na bohatší směs, palivovou směs obohatit trochu olejem, případně zapečené pístní kroužky uvolnit nebo viměnit