ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Motor se přehřívá

Porucha

Příčina

Odstranění

5. Motor se přehřívá

a) Nevhodné složení směsi nebo nevhodný olej ve směsi

Řídit se předpisy výrobce

b) Palivová tryska znečištěna

Trysku vyčistit

c) Velký pozdní zážeh

Dá se seřídit zapalováním

d) Výfukové potrubí a tlumič zanesen

Vyčistit výfukoví systém

e) Chladící žebra válce a hlavy znečištěny

Válec a hlavu válce vyčistit