ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Motor střílí do karburátoru

Porucha

Příčina

Odstranění

4. Motor střílí do karburátoru

a) Motor má pozdní zápal

Seřídit zapalování

b) Zapalovací svíčka můstkuje

Svíčku vyčistit, seřídit elektrody na správnou vzdálenost 0,4mm

c) Zapalovací svíčka má nízkou tepelnou hodnotu

Použít svíčky předepsané tepelné hodnoty

d) Nedostatek paliva

Karburátor seřídit podle předpisů