ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Připevňování sidecaru Velorex k motocyklům Jawa

Fotografie náhradních dílů

Instalace třecího tlumiče řízení na motocykly Jawa

 

Montáž sidecaru Velorex 700 k motocyklu (obr.4,5,6,7,8)

Pro vzájemnou montáž obou skupin slouží připevňovací díly, které jsou podle specifikace v provedení JAWA - pro montáž s motocykly JAWA řady 634 a 638, nebo v provedení UNIVERSAL - pro montáž a motocykly jiných značek, součástí příbalů dodaného sidecaru.

Připevňovací díly JAWA lze použít, tak jako UNIVERSAL, pro oboustrannou montáž sidecaru. Dosud dodávané připevňovací díly pro doběh motocyklů JAWA 634 mají jednu odlišnost oproti dílům, které budou používány od konce roku 1986 a nahradí původní, jak pro typy motocyklů 634 tak 638, a to, že závěsné oko dílu /4/ u stávajících dílů je na motocyklu uloženo ve vlastním trubkovém pouzdře, kdežto u nových je součástí zadního tlumiče pérování (nahrazuje jeho horní připevňovací šroub (obr. 5.)

Montáž s připevňovacími díly JAWA stávajícími i novými (obr.4):

Vybalené části připevňovacích dílů akompletujeme podle obr.3 ve čtyři samostatné celky, očíslované podle postupu montáže 1 - 4. Podle obr.4 všechny 4 celky usadíme do příslušných děr a pouzder na rámu sidecaru, našroubujeme matice, ale neutahujeme. Při usazování dbáme na to, aby nedošlo k záměně spojovacích vzpěr celku /3/ a /4/, které maljí odlišné délky trubek, pokud nám tato skutečnost unikla při kompletace. Zadní vzpěra musí být vždycky kratší.

Sidecar postavíme na nahuštěné kolo a vypodložíme tak, aby byl jak v podélné tak příčné rovině vodorovný. Podle stranového určení přisuneme motocykl s oběma koly v dotyku se základnou (zemí). Táhlo /1/ zasuneme do pouzdra pod stupačkou a na opačné straně motocyklu její vyčnívající konec opatříme rozpěrným kroužkem a maticí, kterou utáhneme natolik, aby osazený kroužek na táhle vnikl do trubkového pouzdra. Zatím neutahujeme napevno.

Přední spodní záchyt /2/, jehož trubkový konec je volně nasunut do trubky rámu sidecaru, připevníme jeho přírubou k držáku motoru po předchozím odejmutí 4 matic, které opět použijeme pro jeho dotažení, tentokrát napevno. Neutahujeme však matici jistící trubkový konec v trubce rámu.

Přední horní záchyt /část celku 3/ připevníme na rám motocyklu na osu příčky dvou trubek a stáhneme napevno 4 šrouby s maticemi, tak že příčka bude mezi oběma přírubami. Příruba se závěsným okem bude vždycky před rámem. Vzpěru ponecháme zatím nepřipevněnou k závěsnému oku.

Zadní horní záchyt /část celku 4/ usadíme do přípravného trubkového pouzdra nad tlumičem pérování (pro stávající připevňovací díly) nebo od oka tlumiče. V prvním případě navlékneme na vyčnívající závitový konec rozpěrný osazený kroužek a našroubujeme matici, kterou mírně dotáhneme. V druhém případě využijeme stejným způsobem pouzdra pro uchycení tlumiče pérování, ale bez kroužku.

V této fázi je souprava připravena k nastavení sbíhavosti a odklonu (v textu samostatně).

Montáž s připevňovacími díly UNIVERSAL (obr. 6, 7, 8):

Protože na rozdíl od motocyklů JAWA, nemají motocykly jiných značek v konstrukci rámů zahrnuté kotevní body pro montáž připevňovacích dílů, je nutno při použití dílů UNIVERSAL nejdříve u každého motocyklu, připadajícího v úvahu pro montáž sidecaru, vytipovat 4 optimální místa na jeho rámu. Vytipování lze rámově odvodit z kreseb 4 základních stylů rámů ať už jednoduchých nebo dvojitých (obr.6).

Připojovací dílyčást PD UNI

(navíc pření a zadní

horní závěsy,

třmen úplný)

část PD UNI

(přední dolní závěs)

část přip.dílů jawa

(přední dolní a

střední dolní úchyt)

část přip.dílů jawa

(přední dolní a

střední dolní úchyt) 

Montáž sidecaru k motocyklu

  

Další postup je téměř shodný s připevňovacími díly JAWA t.z. od bodu 1 k bodu 4 s tím rozdílem, že na všechna vytipovaná místa rámu motocyklu připevníme nejprve koncové objímky oddělené spojovacích částí (táhlo, vzpěry). Objímky musíme předem demontovat, navléknout na trubky rámu s použitím odtlačovacích vložek, které po zpětném smontování objímky zasuneme mezi šroubové oko a trubku rámu (obr.7, 8). Šroubovým okem dotahujeme objímku k rámu tak aby se neposuzovala a nesklápěla.

Protože připevňovací díly UNIVERSAL nevymezují vzdálenost mezi rámem sidecaru a motocyklu tak, jako JAWA, předepisují se vzdálenosti , které musí montáž akceptovat na 14" - 15" (356-381 mm). Totéž platí o předsunutí kola sidecaru před zadní kolo motocyklu, kde je vzdálenost osy k ose na 8"-10" (203-254 mm) - (obr.9)

Po nastavení předepsaných vzdáleností smontujeme připevňovací díly /1/ a /2/ ve spojovací celky, t.z., že objímky na rámu propojíme pomocí spojovacích šroubů a táhly a vzpěrami, přičemž /1/ utáhneme na střední dotažení /2/, necháme nedotaženou. Při nastavování resp. docilování vzdáleností lze využít stavěcích šroubů a vidlicemi, u předního spodního záchytu možno provádět korekce navíc zasouváním trubkového konce /2/ do trubky rámu sidecaru.

Souprava je připravena k nastavení sbíhavosti a odklonu.

Nastavení sbíhavosti (obr. 9, 10):

S přihlédnutím k obrázkům 9, 10 postupujeme následovně:

2 rovné latě nebo prkna delší než 2.000 mm přiložíme na jedné straně ve výšce cca 150 mm ke kolům motocyklu tak, abychom docílili doteku na pneumatikách ve 4 bodech ( je-li zadní pneu podstatně širší než přední, musíme dva dotykové body na přední pneu vypodložit příslušnými redukcemi, optimálně nad 20 mm celkové šířky). Linie latě určuje stopu kol motocyklu. Na druhé straně provedeme totéž s kolem sidecaru na dva dotyky a při rovnoběžnosti stop musíme naměřit vzdálenost latí /A/ vpředu i vzadu ve stejné hodnotě.

Vlastní nastavení hodnoty sbíhavosti provedeme tak, že manipulujeme s připevňovacím dílem /2/, u JAWA zasouváním trubkového konce do trubky rámu, u UNIVERSAL stejně, v kombinaci se stavěcím šroubem a ev. přestavením /1/, tak dlouho než přední vzdálenost /A/, měřená v místě dopadu svisle spuštěné tečně od přední pneumatiky, nebude menší o 35 mm než původně naměřená. Při nastavování musí být latě neustále v dotyku a pneu všech kol.

Jednotlivé komponenty připevňovacích dílů /1/ a /2/ můžeme utáhnout napevno, kromě spojovacích šroubů v okách a vidlicích u UNIVERSAL. Utažené spoje zajistíme závlačkami.

Nastavení odklonu motocyklu (obr. 10):

Motocykl, který je ve spodní hladině smontován se sidecarem, odkloníme o cca 2 - 3 stupně ve svislé podélné rovině od sidecaru. Pro odměření odklonu je nejvhodnější použít velkou úhelnici, přiloženou k přednímu kolu před vidlicí. Překontrolujeme hodnotu /B/ vpředu i vzadu a vodorovnost rámu sidecaru.

U obou typů připevňovacích dílů provedeme pomocí stavěcích šroubů korekci délek, spojovacích vzpěr tak, aby díry ve vidlicích sedly na díry a okách, pokud možno volně bez násilného středění, sešroubujeme spojovacími šrouby s maticemi, utáhneme a zajistíme.

 Utáhneme všechny šroubové spoje na motocyklu a zajistíme závlačkami

Instalace bowdenu brzdy a seřízení(obr.10)

Motocykl překlopíme na stupačku a ze spodu utáhneme a zajistíme všechny spoje na sidecaru.

Ze závitového konce lanka odejmeme křídlovou matici a opěrný váleček. Hákový konec lanka zavlékneme do volné díry dvojzvratné páky zadní brzdy motocyklu na jeho levé straně. Bowden provlékneme pod blokem motoru mezi ním a rourami výfuku a dále po rámu sidecaru, pokud možno v co největším nelomeném oblouku, mezi přední držák blatníku a sloupek pérování až do nálitku na víku s čelistmi, kterým projde jen lanko, kdežto lanovod zůstane v jeho lůžku. Závitový konec lanka prostrčíme do díry v opěrném válečku, který jsme vrátili do páčky brzdy,páčku brzdy stlačíme přes odpor pružin na doraz a na vyčnívající závitový konec našroubujeme křídlovou matici.

U levostranných montáží musíme bowden provlékat pod motorem, protože páčka zadní brzdy motocyklu je na vnitřní stěně u sidecaru. Páčka brzdy sidecarového kola je ale nad osou kola na rozdíl od pravostranné montáže a je v poloze hlavou dolů.

V obou případech se bowden brzdy přichycuje k rámu sidecaru minimálně jednou v jeho prvním oblouku případně ještě u průniku trubkového konce připevňovacího dílu /2/ do trubky rámu.

Uvádění instalace se týká výhradně motocyklů Jawa, které jsou pro ní přizpůsobeny.

Pro motocykly jiných značek vyžaduje instalace a napojení individuální úpravy, u těžkých motocyklů s kapalinovými brzdami bývá sidecar nebrzděn.

Seřízení brzdy nelze přesně stanovit žádnou předepsanou hodnotou. Brzdný účinek kola sidecaru by se měl projevit nepatrně dříve než brzdný účinek motocyklu, což je ovlivněno mnoha činiteli (hmotnost motocyklu, konstrukce a účinnost brzd a podobně) a doporučuje se odzkoušení s velmi lapidárním návodem: sidecar zatížíme stejnou hmotností jakou má jezdec na motocyklu, soupravu uvedeme do rychlosti cca 40km/h a při jemném držení řídítek ostře zabrzdíme zadní brzdou. Souprava by měla držet stopu a nemělo by se stát, že se otáčí kolem motocyklu nebo sidecaru.

Brzdný účinek se bude měnit v závislosti na zatížení jak motocyklu tak sidecaru, takže stabilního vyvážení nelze dosáhnout a se změnami je nutno v provozu počítat. Následně montovaný tlumič řízení ovlivňuje uvedené skutečnosti jen málo.

 

brzdový bowden

Nová vidlice pérování, osa prum. 20 mm, s novým tlumičem (kompl. sada

na výměnu starého provedení - vidlice, tlumič, brzd. víko pro osu 20 mm,

sada ložisek do kola pro prum. 20 mm.

tlumič pérování