ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Připojení postranního vozíku k motocyklu

Měřící údaje

Rozchod kol, koloběh, sbíhavost a sklon jsou stopy každého spřežení. Jak se tyto údaje zjišťují?

 

2vykres1

Rozchod

Rozchod kol je pravoúhlý odstup mezi středem zadního kola a středem kola postranního vozníku. Čím menší je rozchod kol, tím menší je odpor vzduchu a odpor postranního vozíku (jednostranné rameno páky), to znamená menší protiřízení na řídítkách. Rozchod kole je pro jízdní vlastnosti spřežení základním rozměrem vozidla. Čím užší je rozchod kol, tím vyšší je dosažitelná nejvyšší rychlost, protože tím je podstatně určován odpor vzduchu. Dalším bodem, který je zadáván rozchodem kol, je směrová stabilita při zrychlování. Následkem asymetrie spřežení působí při přidání plynu na spřežení síla, která způsobuje pravotočivý moment, a tak táhne vozidlo doprava. Čím větší je rozchod kol, tím delší je rameno páky, a tím větší je točivý moment. Navíc je rozchodem kol určována ovladatelnost vozidla. Čím je spřežení postaveno širší, tím těžkopádněji reaguje na změnu směru. O úzké stopě se mluví při rozchodu kol pod 1100mm. Široká stopa jsou spřežení s rozchodem kol od 1300mm. Většími rozchody kol moderních tažních strojů jsou dnes považovány rozchody kol mezi 1150 až 1350 mm jako normální

.
 

Sbíhavost

Sbíhavost kol u postranního vozíku je rozdíl mezi předním a zadním odstupem obou podélných os kol, měřeno podle rozchodu kol, viz.obrázek.Čím větší je sbíhavost, tím větší je opotřebování pneumatik na kole postranního vozíku. Sbíhavost kol má podstatný vliv na chování při přímé jízdě u spřežení s velkými úzkými kly, vybavených motocyklovými pneumatikami.Protože při pravostranně montovaném postranním vozíku vždy dochází k tahu doprava, u kolu postranního vozíku se nastavuje sbíhavost, aby se dosáhlo dostatečně přímé jízdy. Následkem šikmého nastavení kola se vytváří boční vodící síla, která vyvolává levotočivý moment, a tak umožňuje rovnou jízdu spřežení. Protože existuje pozorování, jak velká má být hodnota u určitého spřežení, byl rozměr určen na základě jízdních zkoušek. sbíhavost kol byla měřena:

1. mezi osou kola postranního vozíku a osou předního kola;
2. dva metry před osou kola postranního vozíku, tak jak je stanoveno ve staré směrnici DIN;
3. na nejpřednějším místě vozidla;
4. mezi přední a zadní osou

Příklad výpočtu ukazuje následující hodnoty pevně definované sbíhavosti kol 1,5° při nejmenší popř. nejvyšší hodnotě měření číslem 1a 3. Pomocí úhlových funkcí a kalkulačky dostaneme podle vzorce Tan a x vztažená hodnota (mm) = sbíhavost (mm) následující hodnoty: při způsobu měření 1 je to asi 31, při způsobu měření 3 asi 52 mm. Protože testovací spřežení vyhodnocovaná v časopisech se chápou jako směrodatná pro určité jízdní vlastnosti a tyto údaje se často používají pro optimalizaci obdobných spřežení, je tato odchylka příliš velká, aby z ní mohly být různými výrobci odvozovány určité jízdní vlastnosti.Proto musí být vztažné hodnoty nově definovány

.
1. Vzdálenost osy kola postranního vozíku k přední ose se prakticky vůbec nepoužívá.
2. Podle staré DIN se stále ještě vyskytující hodnota 2 metrů nedodržuje u žádného výrobce.
a)Protože sbíhavost je u většiny výrobců pouze orientační veličinou; 14-ti coulová spřežení jsou sbíhavostí kol daleko méně ovlivnitelná než kupříkladu 18-ti coulová.
b)Protože rozměr 2 metrů vyžaduje daleko delší měření a žádoucí je úspora času.

Pomocí kalkulačky je možné zjisti odchylku sbíhavosti kol u našeho zkušební spřežení s definovanou sbíhavostí 1,5° vzhledem k oběma hodnotám stopy tj. 20 a 50 mm. Výsledkem je rozdíl 8mm, což je hodnota běžné tolerance měření.

Sklon

Samotná sbíhavost kol neumožňuje přímou jízdu, a proto se u motocyklu navíc nastavuje pozitivní sklon. Díky tomuto naklonění mohou obě kola motocyklu sledovat kruhovou dráhu. Tak je vozidlu umožněn tah doleva. Správný sklon však není možné naměřit, a proto se vyhledává při jízdních pokusech. Přímá jízda spřežení se nastavuje těmito dvěma hodnotami. Zároveň dbáme na to, aby žádná z hodnot nebyla krajní, pak by docházelo k nadměrné zátěži kola postranního vozíku a opotřebení pneumatiky. Sklon je vychýlení kola motocyklu od odvislé osy kola motocyklu. Zatímco jsou moderní 15-ti nebo 14-ti coulová spřežení bez zátěže nastavována bez sklonu, má sklon u všech spřežení s úzkými pneumatikami podstatný vliv na jízdní vlastnosti.

 

Rozměr Přípustné hodnoty
Rozvor kol
Předběh
Rozchod kol
Sbíhavost kol
Sklon
1300 mm až 2000 mm
286 mm až 440 mm
1050 mm až 1500 mm
25 mm až 60 mm
1° až 2°

 

Předběh

Předběh je vzdálenost mezi osou zadního kola a osou kola postranního vozíku.

Čím větší je předběh,
-- tím menší je tendence k nachylování postranního vozíku dopředu při rychlém projíždění levotočivých zatáček
-- tím větší je valivý odpor postranního vozíku při zatáčení.

U dnešních výkonných a rychlých motocyklů se hodnoty předběhu 300 až 400 mm jeví jako dobrý kompromis. Předběh kola postranního vozíku k zadnímu kolu motocyklu je nutný pro větší stabilitu spřežení při zatáčení doleva. Větší předběh znamená posun hrany překlápění mezi předním kolem a kolem postranního vozíku směrem dopředu. Čím je tato hrana více dopředu, tím rychleji lze projíždět levotočivé zatáčky. Současně však dochází k většímu opotřebení kola vozíku při každém zatáčení.

 

Rozvor

Rozvor kol je na stopě závislá a předně definovaná veličina udaná výrobcem motocyklů. Následkem dlouhých pružinových drah a měkkého seřízení tlumičů sólo motocyklů kolísá vozidlo silně při různém zatížením. Má-li dosáhnout bezproblémových jízdních vlastností spřežení, jsou žádoucí některá nastavení:

 -- namontování distančních pouzder do vidlice pro silnější předpětí vidlicových pružin. Díky předpětí není zatížení pružin při plném brždění již tak velké.

-- namontování tlumiče řízení mezi vidlicí a rámem spřežení.Ze zahraniční literatury zpracováno ve Velorexportu Žamberk.