ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČEZETA 175 typ 501/01 a 501/03

el25m

Elektrické schémata

Ta - Rychloměr s náhonem je uchycen třmenem na levé straně přístrojové desky.
S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou Bilux 6 V, 25J25 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 pro parkovací světlo.
H - Elektromagnetická vibrační houkačka PAL 6 V je v době klidu stroje napájena z akumulátoru přes spínací skříňku svorky "30" a zapíná se tlačítkem.
F - Svítilna pro osvětlení rychloměru s počítačem kilometrů s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s.
Ps - Páčkový přepínač světla dálkového a tlumeného umístěný na levém řídítku.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na přepínači světel.
Ae - Oranžová kontrolní svítilna vyznačující zařazení neutrálu mezi první a druhou rychlostí s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Kontrolní svítilna je umístěna ve věšáku na přístrojové desce na levé straně.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení dynama s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Svítilna je umístěna na pravé straně ve věšáku na přístrojové desce. Držák obou kontrolních žárovek je připevněn uvnitř přístrojové schránky.
Sp - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu je umístěna na pravé straně přístrojové desky. Polohy klíčku jsou na dalším schématu s příslušnou legendou.
Ks - Kabelová svorkovnice umístěna u zapalovací cívky a slouží k odpojení kabelů jdoucích od motoru při demontáži motoru. Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely a opatřeny návlečkami s čísly. Kabel svíčky má též průřez 1,5 mm2 avšak zesílenou izolací.
Kabel od zapalovací cívky ke svíčce má průřez 1,5 mm2 vnější průměr 7 mm.
P - Pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru na vnitřní straně přístrojových dvířek.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen ve schránce nářadí a zapojen na kostru kladným pólem.
I - Indukční zapalovací cívka PAL 6 V je upevněna na úhelníku na levé straně uvnitř karosérie.
G - Spínač brzdového světla "STOP" je upevněn na držáku na pravé straně karosérie v prostoru pravých bočních dvířek. Je seřiditelný po povolení dvou šroubů M 4 posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
Pc - Kontakt spínače neutrálu.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/140, závit M 14 x 1,25 mm, vzdálenost elektrod 0,5 - 0,7 mm.
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo PAL 6 V, výkon 45 W. Technické údaje: stator dynama je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru a nese natáčivý přerušovač (pro seřízení předstihu) vzdálenost kontaktu přerušovače 0,05 mm, regulační relé, svorkovnici, kartáčky a kondenzátor; rotor dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Seřízení předstihu:
a) Vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku našroubujeme měřidlo indikátorové hodinky se závitem M 14 x 1,25 mm speciální měrku nebo rovný drát.
b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi doteky přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
d) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 3,5 mm.
e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planľetkou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
f) Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby, upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se menší) nebo doleva (vůle se větší) seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Rg - Regulační relé udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem z dynama se dobíjí akumulátor.
K - Sdružená koncová svítilna se žárovkou sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny a žárovkou sufit 6 V, 10 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v hořejší části svítilny. Žárovka pro koncové světlo současně osvětluje státní poznávací značku.
J - Žárovka pro brzdové světlo viz "K".

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.

 el25s

Legenda k polohám klíčku spínací skříňky PAL třípolohovéPoloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 poloviny

Klíček zcela zasunut


0

Veškeré spotřebiče vypnuty - houkačka stop světlo jsou dle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30) a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne


1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní i tlumené světlo

Zapnuto zapalování hlavní i tlumené světlo

Jízda na volné silnici

 

 Poruchy a jejich odstranění