ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČEZETA 175 typ 502/00

el26m

Elektrické schémata

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou 12 V, 35/35 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 12 V, 1 5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 pro obrysové a parkovací světlo.
Ps - Páčkový přepínač hlavních světel dálkových a tlumených umístěný na levém řídítku.
H - Elektromagnetická vibrační houkačka PAL 12 V je v době klidu motoru napájena z akumulátoru přes spínací skříňku svorky "30" a zapíná se tlačítkem.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na přepínači světel.
Bu - Dvě přední svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro blikací ukazatele směru. Dvě zadní svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro blikací ukazatele směru.
Pu - Třípolohový přepínač blikacích ukazatelů směru je umístěn na levé straně přístrojové schránky.
Pr - Přerušovač proudu blikacích ukazatelů směru je zapojen do spínací skříňky na svorku 30 a na přepínač ukazatelů střední kontakt.
Ae - Oranžová kontrolní svítilna vyznačující zařazení neutrálu mezi první a druhou rychlostí s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Kontrolní svítilna je umístěna na věšáku na přístrojové desce na levé straně.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení dynama s kontrolní žárovkou 12 V 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Svítilna je umístěna na pravé straně ve věšáku na přístrojové desce. Držák obou kontrolních svítilen je připevněn uvnitř přístrojové schránky.
Ks. - Spojky kabelové svorkovnice.
Pc - Spínač kontrolní svítilny neutrálu.
P - Pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru na vnitřní straně přístrojových dvířek.
Sk - Sp - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu je na pravé straně přístrojové schránky. Polohy kličku jsou shodné jako u typu 501/01 a 501/03 viz legendu a schéma poloh klíčku. Spínací skříňka zapíná proud k jednotlivým spotřebičům a k dynamospouštěči při spouštění motoru. Další neoznačená plocha skříňky vlevo od nuly slouží k zapnutí proudu do spouštěcího obvodu při spouštění motoru. V této poloze je nutno během spouštění klíček přidržet a po naskočení motoru jej pustit. Vrátí se tlakem pružiny samočinně do polohy nula.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/240, závit M 14 x 1,25 mm, vzdálenost elektrod 0,5 až 0,7 mm.
I - Indukční zapalovací cívka PAL 12 V je umístěna na úhelníku uvnitř karosérie.
F - Svítilna pro osvětlení rychloměru s kontrolní žárovkou 12 V 1,2 W s paticí BA 7s podle normy ČSN 30 4318.
Rg - Regulační relé se stykačem je umístěno na schránce akumulátoru v zavazadlovém prostoru. Slouží jednak k regulaci napětí proudu dodávaného dynamospouątěčem spotřebičům při chodu motoru, dále jako stykač k zapínání přívodu proudu k dynamospouštěči při spouštění motoru.
R - Natáčivý přerušovač elektrického zapalování umístěný na čele statoru dynamospouštěče přístupný zvenčí motoru po odejmutí víčka v pravém víku motorové skříně. Je spolu se svorkovnicí pro připojení vodičů, kondenzátorem a kartáčky k odebírání proudu od rotoru.

Seřízení předstihu:
a) Vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku našroubujeme měřidlo indikátorové hodinky se závitem M 14 X 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát.

b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi doteky přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
d) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 3,5 mm.
e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planľetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
f) Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby, upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se menší), nebo doleva (vůle se větší), seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Hj - Stejnosměrný osmipólový dynamospouštěč slouží ke spouštění motoru a za chodu motoru vykonává funkci dynama - napájí spotřebiče a dobíjí akumulátory. Přepínání obou funkcí provádí regulační relé se stykačem. Technické údaje: napětí - 12 V; výkon - 90 W; jako dynamo dává max. výkon - 100 W; při napětí 12 V jako spouštěč dává max. výkon - 0,25 k při 300/ot min. a napětí 12 V; záběrový moment je 1 kpm při napětí proudu 9 V; stator - je válcový upevněn ke skříni motoru čtyřmi šrouby M 6 pomocí upínek; rotor - s vačkou ovládající přerušovač je nasazen na kuželu čepu klikového hřídele a přitažen šroubem.
A - Dva olověné akumulátory 6 V, 12 Ah typu 3 MS 12. Technické údaje: napětí - 12 V; kapacita (při 20 hod. vybíjeni) - 12 Ah vybíjecí proud pro normální 20 hod. vybíjeni do 1,75 V na článek - 0,6 A; normální spouštěcí proud při +25 °C do 4 V pro akumulátor po dobu 6miri. - 36 A; nabíjecí proud pro I. nabíjení (uvedení do činnosti) po dobu 50 hod. - 0,7 A; normální nabíjecí proud (mimo motocykl) po dobu 13 hodin - 1,2 A; akumulátory jsou umístěné ve schránce na nářadí. Jsou zapojeny do série a jeden z nich připojen kladným pólem na kostru stroje.
G - Spínač brzdového světla "STOP" je upevněn na držáku v pravé straně karosérie v prostoru pravých bočních dvířek. Je seřiditelný po povoleni dvou šroubů M 14 posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
K - Sdružená koncová svítilna se žárovkou sufit 12 V, 5 W s paticí S 8 podle ČSN 304319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části a žárovkou sufit 12 V, 1 S W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny. Svítilna s koncovým světlem současně osvětluje státní poznávací značku.
J - Brzdové světlo "STOP" viz "K".

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2

Označení barev vodičů
b - bílá c - cihlově červená č - černá m - modrá z - zelená ž - žlutá

 

Legenda k polohám klíčku spínací skříňky PAL třípolohové

 el26s

Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 poloviny

Klíček zcela zasunut


0

Veškeré spotřebiče vypnuty - houkačka stop světlo jsou dle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30) a nelze je spínací skřínkou vypnout. Na svorce 30 jsou těž zapojeny blikací ukazatele směru

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne


1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní i tlumené světlo

Zapnuto zapalování hlavní i tlumené světlo

Jízda na volné silnici

vlevo od 0


Otočením klíčku směrem vlevo od nuly se zapíná dynamospouštěč


 

  Poruchy a jejich odstranění