ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČEZETA 175 typ 502/01

el27mElektrické schémata

Bu - Dvě přední svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 6 V, 15 W s paticí BA 15s pro blikací ukazatele směru. Dvě zadní svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 6 V, 15 W s paticí BA 15s pro blikací ukazatele směru.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice umístěné u zapalovací cívky a slouží k odpojení kabelů vycházejících pří demontáži motoru. Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely a opatřeny návlečkami s čísly.
Pu - Páčkový přepínač blikacích ukazatelů směru je umístěn vlevo na přístrojové desce. Má tři polohy.
Ae - Oranžová kontrolní svítilna vyznačující zařazení neutrálu mezi první a druhou rychlostí s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Kontrolní svítilna je umístěna ve věšáku na přístrojové desce na levé straně.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení dynama s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Svítilna je umístěna na pravé straně ve věšáku na přístrojové desce. Držák obou kontrolních žárovek je připevněn uvnitř přístrojové schránky.
Pr - Přerušovač blikacích ukazatelů směru.
S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 pro parkovací světlo.
P - Tavná pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru na vnitřní straně přístrojových dvířek.
Ps - Přepínač páčkový hlavních světel dálkových a tlumených umístěný na levém řídítku.
H - Elektromagnetická vibrační houkačka PAL 6 V je v době klidu stroje napájena z akumulátoru přes spínací skříňku svorky "30" a zapíná se tlačítkem.
Sk - Sp - Třípolohová spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu je umístěna na pravé straně přístrojové desky. Polohy klíčku jsou na dalším schématu s příslušnou legendou.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen ve schránce nářadí a zapojen na hmotu kladným pólem.
G - Spínač brzdového světla "STOP" je upevněn na držáku na pravé straně karosérie v prostoru pravých bočních dvířek. Je seřiditelný po povolení dvou šroubů M 4 posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
T - Tlačítko elektrické houkačky jako spínač umístěné na přepínači světel.
K - Sdružená koncová svítilna se žárovkou sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části. Žárovka současně osvětluje státní poznávací značku. Druhá žárovka sufit 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo umístěna v horní části svítilny.
J - Brzdové světlo viz "K".
I - Indukční zapalovací cívka PAL 6 V je upevněna na úhelníku na levé straně uvnitř karosérie:
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14J240, závit M 14 X 1,25 mm, vzdálenost elektrod 0,5 až 0,7 mm.
F - Svítilna pro osvětlení rychloměru s kontrolní žárovkou 6 V, 1,2 W s paticí BA 7s.
Pc - Spínač kontaktu neutrálu.
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo PAL 6 Y, výkon 45 W. Technické údaje:  

stator dynama je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru a nese natáčivý přerušovač (pro seřízení předstihu); vzdálenost kontaktu přerušovače - 0,05 mm;  

regulační relé - svorkovnici, kartáčky a kondenzátor. Rotor dynama je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.

Seřízení předstihu:
a) vyšroubujeme svíčku z válce a do otvoru pro svíčku našroubujeme měřidlo indikátorové hodinky se závitem M 14X X 1,25 mm speciální měrku nebo rovný drát.

b) Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pistu.
c) V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi doteky přerušovače vsuvně, silnější nesmí projít.
d) Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pistu o 3,5 mm.
e) V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
f) Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby, upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se menší ), nebo doleva (vůle se větší), seřídíme vzdálenost doteků na 0,05 mm.
g) Po seřízení šrouby opět dotáhneme.
Rg - Regulační relé udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem z dynama se dobijí akumulátor.

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.

Označení barev vodičů
b - bílá c - cihlově červená č - černá m - modrá z - zelená ž - žlutá

Legenda k polohám klíčku spínací skříňky PAL třípolohové

 el27s

 

Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 poloviny

Klíček zcela zasunut


0

Veškeré spotřebiče vypnuty - houkačka stop světlo jsou dle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30) a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne

1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní i tlumené světlo

Zapnuto zapalování hlavní i tlumené světlo

Jízda na volné silnici


Poruchy a jejich odstranění