ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ČEZETA 175 typ 502/05

el28m

Elektrické schémata

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou Bilux 12 V, 35/35 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317 pro obrysové a parkovací světlo.
Ps - Páčkový přepínač světla dálkového a tlumeného umístěný na levém řídítku.
H - Elektromagnetická vibrační houkačka PAL 12 V, je v době klidu motoru napájena z akumulátoru přes spínací skříňku svorky "30" a zapíná se tlačítkem.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na přepínači světel.
Ae - Oranžová kontrolní svítilna vyznačující zařazení neutrálu mezi první a druhou rychlostí s kontrolní žárovkou 12 V, 1 5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Kontrolní svítilna je umístěna na levé straně ve věšáku na přístrojové desce.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení dynama s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Svítilna je umístěna na pravé straně ve věšáku na přístrojové desce. Držák obou kontrolních žárovek je připevněn uvnitř přístrojové schránky.
P - Pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru na vnitřní straně přístrojových dvířek.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem automobilového typu je umístěna na pravé straně přístrojové schránky. Polohy klíčku jsou shodné jako u typu 501 /01 a 501 /03 viz schéma poloh kličku s legendou. Spínací skříňka zapíná proud k jednotlivým spotřebičům a k dynamospouštěči při spouštění motoru. Další neoznačená plocha skříňky vlevo od nuly slouží k zapnuti proudu do spouštěcího obvodu při spouštění motoru. V této poloze je nutno během spouštění klíček přidržet a po naskočení motoru jej pustit. Vrátí se tlakem pružiny samočinně do polohy nula.
Ks - Kabelová svorkovnice umístěna u zapalovací cívky, slouží k odpojení kabelů vycházejících od motoru při demontáži motoru. Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely, opatřenými bud návlečkami s čísly nebo barevnými návlečkami.
Pc - Kontakt spínače neutrálu.
Rn - Regulační odpor dynamospouštěče.
A - Dva olověné akumulátory, 6 V, 12 Ah typu 3 MS 12. Technické údaje: napětí - 12 V; kapacita (při 20 hod. vybíjení) - 12 Ah; vybíjecí proud pro normální 20 hod. vybíjení do 1,75 V na článek - 0,6 A; normální spouštěcí proud při + 25°C do 4 V, pro akumulátor po dobu 6 min. - 36 A; nabíjecí proud pro I. nabíjení (uvedení do činnosti po dobu 50 hod. - 0,7 A; normální nabíjecí proud (mimo motocykl) po dobu 13 hodin - 1,2 A; akumulátory jsou umístěné ve schránce na nářadí. Jsou zapojeny do série a jeden z nich připojen kladným pólem na kostru stroje.
Zs - Zapalovací svíčka PAL 14/240, závit M 14 x 1,25 mm, vzdálenost elektrod 0,5 až 0,7 mm. .
F - Svítilna pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů s kontrolní žárovkou 12 V, 1,2 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4318.
G - Spínač brzdového světla "STOP" je upevněn na držáku v pravé
straně karosérie v prostoru .pravých bočních dvířek. Je seřiditelný po povoleni dvou šroubů M 14 posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
Rg - Regulační relé se stykačem je umístěno na schránce akumulátoru v zavazadlovém prostoru. Slouží jednak k regulaci napětí proudu dodávaného dynamospouštěčem spotřebičům při chodu motoru, dále jako stykač k zapínání přívodu-proudu k dynamospouštěči při spouštění motoru.
I - Indukční zapalovací cívka PAL 12 V je umístěna na úhelníku uvnitř karosérie.
R - Natáčivý přerušovač elektrického zapalování, umístěný na čele statoru dynamospouštěče, přístupný zvenčí motoru po odejmutí víčka v pravém víku motorové skříně. Je spolu se svorkovnicí pro připojení vodičů, kondenzátorem a kartáčky k odebírání proudu od rotoru. Seřízení předstihu stejné. jako u typu 501/01 a 501/03,
Hj - Stejnosměrný osmipólový dynamospouštěč slouží ke spouštění motoru a za chodu motoru vykonává funkci dynama - napájí spotřebiče a dobíjí akumulátor. Přepínání obou funkci provádí regulační relé se stykačem. Technické údaje: napětí - 12 V; výkon - 90 W; jako dynamo dává max. výkon - 100 W při napětí 12 V; jako spouštěč dává max. výkon - 0,25 k při 300 ot/min. a napětí 12 V; záběrový moment je 1 kpm při napětí proudu 9 V; stator je válcový, upevněn ke skříni motoru čtyřmi šrouby M 6 pomocí upínek; rotor - s vačkou, ovládající přerušovač je nasazen na kuželu čepu klikového hřídele a přitažen šroubem.
K - Sdružená koncová svítilna se žárovkou sufit 12 V; 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny a žárovkou sufit 12 V, 1'0 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 pro
brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny. Svítilna s koncovým světlem současně osvětluje státní poznávací značku.
J - Brzdové světlo viz "K".

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.

Označení barev návleček vodičů
m - modrá c - cihlově červená z - zelená


Legenda k polohám klíčku spínací skříňky PAL třípolohové

 el26s

 

Poloha klíčku

Klíček zasunut do 1/2 poloviny

Klíček zcela zasunut


0

Veškeré spotřebiče vypnuty - houkačka stop světlo jsou dle dopravních předpisů stále zapojeny (propojeny ve spínací skřínce na svorkách 30) a nelze je spínací skřínkou vypnout

Zapnuto zapalování

Jízda ve dne

1

Vypnuto zapalování, zapnuto parkovací a koncové světlo

Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo

Jízda v noci městem

2

Vypnuto zapalování, zapnuto hlavní i tlumené světlo

Zapnuto zapalování hlavní i tlumené a parkovací světlo

Jízda v noci na volné silnici

3

Veškeré spotřebiče vypnuty

Zapnuto zapalování, dynamospouštěč startuje

Start

 

 Poruchy a jejich odstranění