ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 250 typ 579/01

el14m

Elektrické schémata

Zs1 a Zs2 - Dvě zapalovací svíčky PAL S, S 14-15 zapojeny tak, že zapalují současně. Vypínají se a zapínají přepínačem, který má třetí polohu ,jízda bez akumulátoru". Zapalovací svíčky se mají používat v rozsahu tepelné hodnoty 240 až 320. Tomuto požadavku odpovídají tyto druhy svíček: Bosch 240-280; Marelli 240; KLG F 70; Lodge HPN; Lodge HHN.
I1 a I2 - Dvě zapalovací cívky značky JAWA 6 V, výrobní označení 357-66-100, obch. č. Mototechny 0-22-010 jsou umístěny na rámu. Cívky Jsou zapojeny tak, ze zapalují současně. Vypínají se a zapínají se přepínačem, který má třetí Polohu "jízda bez akumulátoru".
A - Olověný akumulátor 6 V, 7 Ah je uložen v mechové pryži pod sedlem motocyklu. Je zapojen kladným pólem na kostru (hmotu) motocyklu.
Pu - Třípolohový přepínač pro vypínáni a zapínání obou zapalovacích cívek a obou zapalovacích svíček. Třetí poloha je "jízda bez akumulátoru".
D - Stejnosměrné elektrické dynamo značky JAWA, výrobní označení 355-61-000, obch. číslo Mototechny 616-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W; počet pólů - šest;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru; nese přerušovač, natáčivý o 16° (pro seřízení bodu zážehu), regulační relé, svorkovnici, kartáčky, kondenzátor a odporovou cívku;

rotor - je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou která ovládá přerušovač;

regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí proudu a spojuje dynamo s akumulátorem. Seřízení bodu zážehu: upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.
1.Vyšroubujeme zapalovací svíčku a do otvoru, pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
2. Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdem
si horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi kontakty přerušovače suvně, silnější plíšek (0,4 mm) nesmi projít. Kontakty nutno zbavit mastnoty (čistým benzínem) a případně zarovnat jejich plošky jemným pilníčkem Kontaktymusejí dosedat celou plochou.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pistu o 1,5 mm.
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty suvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.

Označení barev vodičů

c - cihlově červená, b - bílá, č - černá, m - modrá, ' z - zelená

 

Označení svorek na kontaktnici dynama: 51, 1A; 61.

Poruchy a jejich odstraňování