ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 350 typ 573 Super Sport

el18mElektrické schémata

S - Hlavní světlomet 9415.00 označení 559-67-010 obchodní číslo Mototechny 1-04-216 s dvouvláknovou žárovkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Světlomet má tři hlavní díly: rámeček s parabolou, spodní a horní část pláště. Rámeček s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části rámečku a odpojení uzávěru s kabely. Horní část pláště sejmeme po uvolnění zaklapávacích bočních uzávěrů, vyšroubování šroubku na zadní části pláště (u spínací skříňky) a odšroubování přesuvné matice pohonu rychloměru. Chceme-li horní část pláště světlometu zcela uvolnit, doporučujeme vyjmout před odpojováním kabelů spínací skříňky pojistku akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu. Spodní část pláště demontujeme po sejmutí řídítek, odpojení kabelů a bowdenu spojky, odšroubování matice (klíč 41 mm) z hlavy řízení a po vyšroubování uzavíracích matic ramen vidlice (klíč 32 mm). Nyní můžeme sejmout horní nosník vidlice a vysunout spodní část pláště.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, označení 353-62-001, obch. čís. Mototechny 1-55-010. Houkačka je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel na řídítkách. Houkačka je umístěna na přední vidlici pod světlometem.
I1 a I2 - Dvě zapalovací cívky značky jawa označení 357-66-100, obch. čís. Mototechny 0-22-010 jsou upevněny na rámu pod nádrži na palivo. jsou na 6 V napětí.
Zs1 a Zs2 - Dvě zapalovací svíčky PAL 14 - 7 RZ odrušené. S těmito svíčkami jsou montovány neodrušené koncovky. Podle platných předpisů mohou být používány pouze odrušené svíčky s vloženým odporem, neboť odrušení motocyklu použitím jen odrušených koncovek je nedostatečné. Svíčky současně zapalují.
Ps - Přepínač světel označen( 559-65-100, obch. čís: Mototechny 621-6310 je umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem houkačky. Lze jím přepínat světlo dálkové na tlumené a obráceně.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na přepínači světel na levém řídítku.
Ae - Žlutá kontrolní svítilna zařazeného chodu naprázdno (neutrálu)
s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 umístěna vpravo na rychloměru s počítačem ujetých kilometrů. Žárovka se rozsvítí při zařazeném neutrálu mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 je umístěna vlevo na rychloměru s počítačem ujetých kilometrů. Žárovka se rozsvítí při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile dynamo začne dodávat proud do akumulátoru.
F - Dvě svítilny pro osvětlení rychloměru s počítačem ujetých kilometrů se dvěma kontrolními žárovkami kuličkami 6 V, 1;5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317. Svítilny jsou umístěny v horní části světlometu (na rychloměru) a osvětlují ciferník a počítač ujetých kilometrů.
Ps - Kluzný kontakt svítilny zařazeného chodu naprázdno (neutrálu).
Sk - Spínací skříňka PAL 02.9440.65 označení 559-63-002 obch. číslo Mototechny 0-35-015 je vestavěna do světlometu a rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Je opatřena patentním zámkem. Polohy zapalovacího klíčku viz zvláštní legenda a schéma.
D - Stejnosměrné elektrické dynamo značky Jawa označení 354-61-000 obch. čís. Mototechny 617-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W; počet pólů - šest;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru, nese přerušovač natáčivý o 16° (pro seřízení bodu zážehu), regulační relé, svorkovnici, kartáčky, kondenzátor a odporovou cívku; rotor dynama - je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou která ovládá přerušovač.  

Regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí proudu a spojuje dynamo s akumulátorem. Případné seřizování doporučujeme provést jen v odborné dílně.

Seřízení bodu zážehu - (předstih)

upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.
1. Vyšroubujeme svíčku a do otvoru pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
2. Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdeme horní úvrať.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost kontaktů přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi kontakty přerušovače suvně silnější plíšek (0,4 mm) nesmí projít. Kontakty je nutné zbavit mastnoty (čistým benzínem) a případně zarovnat jejich plošky jemným pilníčkem. Kontakty musejí dosedat celou plochou.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 3,0 až 3,5mm. 5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi doteky přerušovače a maximální vůlemůže být 0 05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty suvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větši, povolíme šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízeni šrouby opět dotáhneme.
Ks - Svorkovnice na dynamu a kabelové spojky svorkovnice pro koncovou sdruženou svítilnu.
P - Tavná pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru v levé schránce vedle akumulátoru. Při výměně používejte jen pojistku téže hodnoty.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen kladným pólem na kostru.
G - Spínač brzdového světla STOP označeni 353-65-200, obch. čís. Mototechny 616-6328 a je upevněn v pravé schránce. Spínač seřizujeme po povolení šroubu posunutím bakelitového těliska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
K - Sdružená koncová svítilna označení 559-68-010, obch. číslo Mototechny 621-2219 se dvěma sufitovými žárovkami a to 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo. Žárovka je umístěna v horní části svítilny. Druhá žárovka sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo, je umístěna v dolní části svítilny a současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací značky.
J - Brzdové světlo viz "K".


Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2
Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od spínací skříňky k přepínači světel, od přepínače světel k hlavní žárovce, kabely od akumulátoru a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely průřez 1 mm2.

Označení barev vodičů
c - cihlově červená č - černá z - zelená b - bílá m - modrá ž - žlutá

Legenda k polohám zapalovacího klíčku

 el12o1 - Vše vypnuto, odjištěno uzamčení přepínače světel.
2 - Zapnuto zapalování.
3 - Této polohy se používá v případě poruchy nebo vyjmutí akumulátoru. Zařadíme 2. rychlostní stupeň a stroj roztlačíme (jakmile otáčky dosáhnou potřebné výše, regulátor sepne a dodá proud do zapalovací cívky).

el12o2

 

Legenda k polohám přepínače světel

1 - Světla vypnuta.
2 - Zapnuto parkovací a koncové světlo.
3 - Zapnuto hlavní, parkovací a koncové světlo.
Přepínačem lze pohybovat jedině při zasunutém zapalovacím klíčku, který možno vyjmout při všech polohách přepínače (např. při parkování v noci zasuneme klíček, otočíme přepínačem do příslušné polohy a klíček vyjmeme).

Údržba dynama

Po ujetí asi 3000 km sejmeme pravé víko motoru a přimázneme několika kapkami oleje čepy vahadel přerušovače (šroubovákem nejdříve opatrně povytáhneme přerušovač na čepu). Přimazáváme opatrně, aby přebytečný olej neodstřikoval na doteky přerušovače. Plstěný stěrač vačky nasytíme tukem AV 2.

Údržba zapalovací svíčky

Svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrabeme, popřípadě seřídíme elektrody na vzdálenost 0,6 až 0,7 mm (u svíček PAL, řady RZ) opatrným přihnutím elektrody na tělese svíčky.

Údržba dynama

Po ujetí prvních 500-1000 km zkontrolujeme případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme předstih. Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíků. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně ve vedení, jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzinem. Třecí plochy uhlíků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větší opravy dynama dejte provést v odborné dílně.

Údržba akumulátoru

Akumulátor a jeho připojovací koncovky udržujte vždy čisté a suché. Připojovací šroubky a očka kabelů natřeme lehce tukem pro ochranu před korozním účinkem kyseliny.
Výšku hladiny elektrolytu kontrolujte odsávacím balónkem alespoň jednou za měsíc a je-li třeba doplňte destilovanou vodou na předepsanou výši - ne výše než do výše první přepážky nad deskami.
Pro kontrolu stavu nabití akumulátoru je rozhodující napětí každého článku a hustota kyseliny.
Akumulátor vyřazený (např. v zimě) je nutno každé 2 měsíce dobíjet na plný stav, protože se samovolně vybíjí a vybitý se chemicky ničí. Při připojování na motocykl musí být akumulátor připojen + pólem na kostru. Špatné připojení akumulátoru by mělo za následek poškození regulačního relé.
Akumulátor se vyjme otevřením levé schránky, pouzdro pojistky vyjmeme z držáku. Tím odpojíme jeden kabel a druhý (uzemnění + pól) uvolníme po vyšroubování šroubu M 6 (klič 10 mm) schránky akumulátoru. Upevňovací pásek ve spodní části vysuneme ze záchytu a akumulátor vyjmeme.
Uvedení nového akumulátoru do činnosti proveďte takto: odstraňte vložky pod zátkami, nebo,pásku na zátkách. Všechny tři články naplňte chemicky čistou kyselinou sírovou (nikoliv technickou), ředěnou destilovanou vodou na hustotu 1,28 pouze do výšky první přepážky nad deskami - nikdy výše.
Akumulátor ponechte 3 až 5 hodin v klidu, doplňte znovu hladinu kyseliny přesně na uvedenou výši.
Akumulátor připojte na stejnosměrný zdroj proudu o napětí asi 8V ( + pól akumulátoru na + pól zdroje).
Akumulátor nabíjejte proudem 0,8 A po dobu asi 50 hodin, až napětí akumulátoru (při zapnutém nabíjecím zdroji) dosáhne 7,9 - 8,1 V (tj. 2,63 - 2,7 V na jeden článek) a po dobu 2 hodin dalšího nabíjení se již nemění. Hustotu kyseliny po skončeném nabíjení upravte na hodnotu 1,28 a na správnou výši hladiny.
Akumulátor očistěte do sucha, otřete a zamontujte do stroje a zapojte + pólem na kostru stroje.

Poruchy a jejich odstraňování