ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa 350 typ 575/02

el20m

Elektrické schémata

S - Hlavní světlomet o průměru 110 mm, výrobní označení 359-67-000 s dvouvláknovou žárovkou kuličkou 6 V, 25/25 W s paticí BA 20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo. Plášť světlometu je úplný a s rychloměrem včetně počítače ujetých kilometrů, výrobní označení 553-41-300.
Pc - Kluzný kontakt kontrolní svítilny zařazeného chodu naprázdno (neutrálu). Chod naprázdno je mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
P - Tavná pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru v levé schránce vedle akumulátoru. Při výměně je nutné použit jen tavnou pojistku stejné hodnoty tj. 15 A.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah, je uložen v levé schránce a zapojen kladným pólem na kostru. Výrobní označeni 151-61-076, obch. číslo Mototechny 1-65-002.
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné na levém řídítku spolu s přepínačem světla.
Ps - Přepínač světla dálkového a tlumeného, výrobní označení 559-65100 obch. čís. Mototechny 621.6310. Přepínač je umístěn na levém řídítku spolu s tlačítkem elektrické houkačky.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem a ampérmetrem, výrobní označení 353-63-000, klíček spínací skříňky výrobní označení 353-63-032. Skříňka je umístěna na nádržce pro palivo a rozděluje proud z dynama nebo akumulátoru do spotřebičů. Polohy kličku viz další legenda se schématem.
Ae - Bílá kontrolní svítilna zařazeného chodu naprázdno (neutrálu) s kontrolní žárovkou kuličkou 6 V, 1 5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 304317 a je umístěna v horní části spínací skříňky na nádržce pro palivo. Na spínací skříňce je označena písmenem "N".
G - Spínač brzdového světla, výrobní označení 353-65-200, obch. číslo mototechny 616-6328 je upevněn v pravé schránce. Spínač lze seřídit po povolení šroubu posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 6 V, výrobní označení353-62-001, obch, číslo Mototechny 1-55-010 je umístěna na přední vidlici pod světlometem s rychloměrem. V době klidu stroje je houkačka napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem na přepínači světel.
Am - Ampérmetr je umístěn ve spínací skříňce typu PAL s klíčkem označen stupnici s nulou uprostřed. Vychýlení ručičky vpravo značí nabíjení, vychýlení ručičky vlevo značí vybíjení.
K - Sdružená koncová svítilna, výrobní číslo 550-68-010, obch. číslo Mototechny 621-2219 se dvěma sufitovými žárovkami,a to: žárovkou 6 V, 15 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo a je umístěna v horní části svítilny a žárovkou sufit 6 V 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části. Žárovka současně osvětluje číselnou tabulku státní poznávací . značky.
J - Brzdové světlo viz "K".
I1 - Zapalovací cívka značky JAWA 6 V výrobní označení 357-66-000 a je umístěna na rámu pod nádrží na palivo.
I2 - Rezervní zapalovací cívka značky JAWA 6 V, výrobní označení 35766-000 je umístěna na rámu pod nádrží na palivo. Tato rezervní cívka je trvale připojena na náhradní svíčku. Při poruše svíčky nebo cívky stačí pouhé přepnutí třípolohovým přepínačem umístěným pod hlavou rámu.
Pu - Třípolohový přepínač zapalovacích cívek, výrobní označení 35360-860 umístěný pod hlavou rámu.
Zs1 a Zs2 - Zapalovací svíčky označené PAL S, S 14-15 o tepelné hodnotě 240-320. Závit M 14 x 1,25 mm. Tomuto požadavku vyhovují zapalovací svíčky např. Bosch 240-280; Marelli - 240; KLG F 70; Lodge HNP; Lodge HHN'.
D - Stejnosměrně elektrické dynamo značky JAWA, výrobní označení 355-61-008, obch. číslo Mototechny 616-0401. Technické údaje: jmenovité napětí - 6 V; jmenovitý výkon - 45 W; počet pólů - šest;  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motor nese destičku s přerušovačem a kondenzátorem výrobní označení 355-61-810, regulační relé, svorkovnici kartáčky a odporovou cívku.

Rotor - je nasazen na klikovém hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač;

regulační relé - se samočinným spínačem udržuje stálé napětí proudu a spojuje dynamo s ulátorem. Seřízení bodu zážehu: upevňovací šrouby statoru kontrolujeme a případně dotahujeme vždy před seřizováním zapalování.
1. Vyšroubujeme svíčku a do otvoru pro svíčku vložíme milimetrové měřidlo.
2. Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při chodu motoru) najdeme horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi kontakty přerušovače. Vzdálenost
měříme měrkou dodávanou v nářadí - slabší plíšek měrky (0,3 mm) prochází mezi kontakty přerušovače suvně, silnější plíšek (0,4 mm) nesmí projít. Kontakty je nutné zbavit mastnoty (čistým benzínem) a případně zarovnat jejich plošky pilníčkem. Kontakty musejí dosedat celou plochou.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu o 2,5 mm.
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty suvně projít.
6. Jeli vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující desku přerušovače ke statoru a natáčením desky doprava (vůle se zmenší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost kontaktů na 0,05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.
Spoje jsou provedeny lakovanými kabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky, nebo jsou zaletovány. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od spínací skříňky k přepínači světel, od přepínače světel k hlavní žárovce, kabely od akumulátoru a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2, ostatní kabely průřez 1 mm2.

Označení barev vodičů
c - cihlově červená č - černá z - zelená b - bílá m - modrá ž - žlutá

 Polohy zapalovacího klíčku spínací skříňky

0 - Veškeré spotřebiče kromě houkačky a brzdového světla vypnuty.
1 - Zapnuto zapalování, houkačka a brzdové světlo (jízda ve dne).
2 - Zapnuto zapalování, houkačka, brzdové světlo, parkovací a koncové světlo (jízda v noci městem).
3 - Zapnuto zapalování, houkačka a brzdové světlo, hlavní a koncové světlo; dálkové lze přepínat z přímého na tlumené přepínačem na řídítku (jízda v noci na volné silnici).
4 - Zapnuto parkovací a koncové světlo, houkačka a brzdové světlo; vypnuto zapalování (parkování v noci).
5 - Zapnuto zapalování přímo z dynama; použijeme pouze v případě poruchy akumulátoru (světla nesvítí a spouštěni motoru je obtížnější - doporučujeme stroj roztlačit při zapnutém druhém převodovém stupni).

Polohy zapalovacího klíčku spínací skříňky 

el20p

Údržba dynama

Po ujetí prvních 500-1000 km zkontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost kontaktů přerušovače a seřídíme bod zážehu (předstih). Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení kartáčků. Jsou-li nižší než 8 mm vyměníme je. Nepohybuji-li se volně ve vedení jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzínem. Třecí plochy kartáčků nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzínu. Větší opravy dynama nutno svěřit odborné dílně.

Seřízení dopadu hlavního světla

Provádíme naklápěním paraboly pomocí seřizovacího šroubu na horní části rámečku světlometu. Povolíme šroub, posouváme jim dopředu (dozadu) až vyregulujeme dopad světla a šroub opět utáhneme.

Údržba zapalovací svíčky

Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábeme, případně seřídíme vzdálenost elektrod na 0,6 až 0,7 mm (u svíček PAL řady RZ) opatrným přihnutím elektrody na tělese svíčky.

Údržba akumulátoru

Akumulátor a jeho připojovací koncovky udržujte čisté a suché. Připojovací šroubky a očka kabelů natřete lehce tukem pro ochranu před korozním účinkem kyseliny.

Výšku hladiny elektrolytu kontrolujte odsávacím balónkem alespoň jednou za měsíc a je-li třeba, doplňte destilovanou vodou na předepsanou výši první přepážky nad deskami.
Pro kontrolu stavu nabiti akumulátoru je rozhodující napětí každého článku a hustota kyseliny. Vyřazený akumulátor (např. v zimě je nutno každé 2 měsíce dobíjet na plný stav, protože se samovolně vybíjí a vybitý-se chemicky ničí.
Při připojení na motocykl musí být akumulátor připojen - pólem na kostru. Špatné připojení akumulátoru by mělo za následek poškození regulačního relé.

Uvedení nového akumulátoru do činnosti

Odstraňte vložky pod zátkami, nebo pásku na zátkách. Všechny tři články naplňte chemicky čistou kyselinou sirovou (nikoliv technickou), ředěnou destilovanou vodou na hustotu 1,28, pouze do výšky první přepážky nad deskami - nikdy výše. Akumulátor ponechte 3 až 5 hodin v klidu, doplňte znovu hladinu kyseliny přesně na uvedenou výši. Akumulátor připojte na stejnosměrný zdroj proudu o napětí asi 8 V (+ pólem na -I- pól zdroje): Akumulátor nabijete proudem 0,8 A po dobu asi 50 hodin, až napětí akumulátoru (při zapnutém nabíjecím zdroji) dosáhne 7,9-8,1 V (tj. 2,63-2,7 V na jeden článek) a po dobu 2 hodin dalšího nabíjení se již nemění. Hustotu kyseliny po skončeném nabíjení upravte na hodnotu 1,28 a na správnou výši hladiny. Akumulátor očistěte do sucha, otřete a zamontujte do motocyklu a zapojte + pólem na kostru stroje.

 

 Poruchy a jejich odstraňování