ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jawa - ČZ - 350 typ 354/03

el16m
Elektrické schémata

 

Kompletní elektrické kabeláže a elektro součástky najdete v našem E-SHOPU.

 

S - Hlavní světlomet s dvouvláknovou žárovkou Bilux 6 V, 25/25 W s paticí 8A.20d podle normy ČSN 30 4311 pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle normy ČSN 30 4317 pro parkovací světlo.
Ps – Přepínač světel dálkového a tlumeného je umístěný na levém řídítku.
Pc - Kluzný kontakt kontrolní svítilny neutrálu (chodu naprázdno). P - Tavná pojistka 15 A je umístěna v bakelitovém pouzdru v levé schránce vedle akumulátoru. Tvar podle normy ČSN 72 581.
A - Olověný akumulátor 6 V, 14 Ah je uložen v levé schránce a zapojen kladným pólem na kostru.
Ae - Kontrolní svítilna chodu naprázdno (neutrálu) s kontrolní žárovkou 6 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěnou ve spínací skříňce nahoře. Žárovka se rozsvítí jestliže je zařazen neutrál mezi 1. a 2. převodovým stupněm.
Sk - Spínací skříňka s klíčkem je vestavěna do nádržky na palivo a rozděluje proud z dynama nebo z akumulátoru do spotřebičů. Obsahuje přepínač, ampérmetr a kontrolní žárovku chodu naprázdno. Polohy přepínače viz detail schématu a legenda.
Am - Ampérmetr umístěn ve spínací skříňce.
H - Elektromagnetická vibrační houkačka 6 V je v době klidu stroje napájena z akumulátoru a zapíná se tlačítkem umístěným spolu na přepínači světel na levém řídítku.
G - Spínač brzdového světla , STOP" je upevněn v pravé schránce. Spínač se seřizuje po povolení šroubu posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice. Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely. Konce kabelů mají mosazné koncovky nebo jsou zaletovány.
K - Sdružená koncová svítilna se dvěma žárovkami sufit, a to: 6 V, 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro brzdové světlo STOP umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 6 V, 5 W s paticí S 8 podle normy ČSN 30 4319 pro koncové světlo umístěnou v dolní části svítilny. Žárovka koncového světla osvětluje současně číselnou tabulku státní poznávací značky
T - Tlačítko elektrické houkačky umístěné spolu s přepínačem světel na levém řídítku.
I1 a I2 - Indukční zapalovací cívky značky JAWA 6 V umístěné na rámu pod nádržkou na palivo. Označení svorek "15 a 1".
Zs1 a Zs2 - Zapalovací svíčky PAL 14/195 nebo 14/225 až 240 (Svíčky PAL 14/195 používáme pouze pro zajíždění stroje pak použijeme svíčky PAL 14/225 nebo 240 podle teploty okolí. Vzdálenost elektrod 0,5 mm.
Rg -Regulační relé jako samočinný spínač, který udržuje stálé napětí proudu a přepíná proud akumulátoru na proud dynama. Přebytečným proudem vyrobeným dynamem se akumulátor dobíjí.
Ksl - Svorkovnice na statoru dynama. Označení svorek "1A, 51, 61. 18."
D - Stejnosměrné šestipólové dynamo JAWA o napětí 6 V, výkonu 45 W. Technické údaje:  

stator - je upevněn dvěma šrouby M 6 ke skříni motoru. Nese natáčivý přerušovač (pro seřízení bodu zážehu) 0 16°, regulační relé, svorkovnici, uhlíky a kondenzátor; rotor - je nasazen na klikové hřídeli a přitažen šroubem společně s vačkou, která ovládá přerušovač.
Ko - Kondenzátor.
Pr - Natáčivý přerušovač pro seřízení bodu zážehu. Seřízení se provádí takto:
1. Vyšroubujeme svíčku válce a do otvoru pro svíčku vložíme nebo našroubujeme měřidlo (indikátorové hodinky se závitem M 14 x 1,25 mm, speciální měrku nebo rovný drát).
2. Otáčením klikového hřídele doprava (směr otáčení při běhu motoru) nalezneme horní úvrať pístu.
3. V této poloze seřídíme seřizovacím šroubem vzdálenost mezi doteky přerušovače. Vzdálenost měříme měrkou dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezi kontakty přerušovače vsuvně, silnější plíšek nesmí projít.
4. Natáčením klikového hřídele vlevo (zpět) snížíme polohu pístu o 2,5 mm (u typu 350 cm3 0 3,2 až 3,4mm).
5. V této poloze kontrolujeme opět vzdálenost mezi kontakty přerušovače a maximální vůle může být 0,05 mm. Měříme ocelovou planžetou nebo cigaretovým papírkem, který musí mezi kontakty vsuvně procházet.
6. Je-li vůle mezi kontakty menší nebo větší, povolíme oba šrouby upevňující nosník přerušovače ke statoru a natáčením nosníku doprava (vůle se menší) nebo doleva (vůle se zvětší) seřídíme vzdálenost doteků na 0 05 mm.
7. Po seřízení šrouby opět dotáhneme.
8. Při seřizování předstihu druhého válce (u 350 cm3) je postup shodný a předstih seřizujeme druhým přerušovačem.

 Číslice u vodičů značí průřez v mm2.

Spoje jsou provedeny lakovanými autokabely. Kabely od dynama ke spínací skříňce, od přepínače světel k hlavní žárovce, do přepínače světel a kabely svíček mají průřez 1,5 mm2 ostatní kabely průřez 1 mm2.

Polohy zapalovacího klíčku spínací skříňky

0 - Veškeré spotřebiče kromě houkačky a brzdového světla vypnuty.
1 - Zapnuto zapalování, houkačka a brzdové světlo (jízda ve dne).
2 - Zapnuto zapalování, houkačka, brzdové světlo, parkovací a koncové světlo (jízda v noci městem).
3 - Zapnuto zapalování, houkačka, velké koncové světlo, brzdové světlo.Velké světlo lze přepínat z přímého na tlumené přepínačem na řídítku (jízda v noci na volné silnici).
4 - Zapnuto parkovací a koncové světlo, houkačka a brzdové světlo: vypnuto zapalování (parkování v noci).
5 - Zapnuto zapalován přímo z dynama; použijeme pouze v případě poruchy akumulátoru (světla nesvítí a spouštěni motoru je obtížnější - doporučujeme stroj roztlačit při zapnutém druhém převodovém stupni).

Polohy zapalovacího klíčku spínací skříňky

el16p

Činnost elektrického zařízení při roztáčení motoru a při jízdě

Po zasunutí klíčku do spínací skříňky, při stojícím motoru a po otočení do polohy "1, 2, 3" musí ampérmetr ukázat výchylku. Znamená to, že dynamo nedodává proud zapojeným spotřebičům, jež si berou proud z akumulátoru. Žárovka "N'" spínací skříňky svítí, je-li zasunut chod naprázdno mezi 1. a 2. převodovým stupněm. Stoupnou-li po roztočení motoru otáčky přes 1300 ot.min, ampérmetr přestane ukazovat výchylku - akumulátor se nevybíjí, spotřebiče berou proud z dynama a přebytkem proudu je akumulátor dobíjen. Neukazuje-li ampérmetr ani při vysokých otáčkách výchylku + , je nutná prohlídka elektrického zařízení v odborné dílně. (Vada ve spínači nebo dynamu). Prasklou nebo spálenou žárovku "N" vyjmeme po demontáži víka spínací skříňky.

Poruchy a jejich odstraňování