ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

T - Skútr - S 125

el24mElektrické schémata

S - Hlavní širokoúhlý světlomet 0 130 mm s dvouvláknovou žárovkou 12 V, 35/35 W s paticí BA 20d pro dálkové a tlumené světlo a žárovkou kuličkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s pro parkovací světlo.
Bu - Dvě přední svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s.
Dvě zadní svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s umístěnými po stranách vzadu skútru.
Ta - Rychloměr s počítačem ujetých kilometrů osvětlen kontrolní žárovkou 12 V, 5 W s paticí BA 15s.
T - Tlačítko elektrické houkačky a přepínač světla dálkového a tlumeného umístěn na levém řídítku.
Pu - Přepínač blikacích ukazatelů směru umístěn na pravém řídítku.
Pr - Přerušovač proudu blikacích ukazatelů směru umístěn vedle pojistkové skříňky.
P - Čtyřpólová pojistková skříňka pro tavné pojistky umístěna ve skříňce elektrické instalace.
Sk - Spínací skříňka PAL s klíčkem má čtyři polohy:
poloha 1 - klíček zcela vlevo zasunut - zapojeny svorky 30, 15, 54, 50; klíček vysunut - zapojena svorka 30;
poloha 0 - klíček vysunutý - zapojena svorka 30 (stálý přívod proudu); klíček zasunutý - zapojeny svorky 30, 15, 54 (tj. stálý přívod proudu, zapalování a směrová světla, kontrolka nabíjení)
poloha 1 - klíček vpravo - zasunutý - zapojeny svorky 30, 15, 54, 58 (tj. stálý přívod proudu, zapalování a směrová světla, kontrolka nabíjení, malé světlo, parkovací světlo); klíček vysunutý - zapojeny svorky 30, 58;
poloha 2 - klíček vysunutý - zapojeny svorky 30, 58, 56, (tj. stálý přívod proudu, malé světlo, parkovací světlo velké světlo); klíček zasunutý - zapojeny svorky 30, 15, 54, 58, 56. Viz zvláštní schéma poloh klíčku spínací skříňky a legendu.
E - Kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou kuličkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s.
Rn - Odpor v obvodu regulačního relé.
Rg - Regulační relé PAL typ 02-9421.02. Technické údaje: jmenovitý výkon - 60 W; jmenovité napětí - 12 V; napětí naprázdno na I.stupni - 11,4 až 11,8 V; napětí na II. stupni - 15,7 až 16,2 V; spínací napětí - 11,4 až 11,8 V; provozní napětí na I. stupni - 13,2 až 13,5 V; napětí na II. stupni - - - V.
H - Elektrická membránová houkačka PAL 12 V.
Zs - Zapalovací svíčka širokorozsahová tepelné hodnoty PAL 14 7 RZ; Technické údaje: závit - M 14 X 1,25 mm; vzdálenost elektrod - 0,5 až 0,7 mm.
G - Spínač brzdového světla.
A - Dva olověné akumulátory typu 3 MS 12, 6 V, 12 Ah zapojené do série. Uzemněn je plus pól jednoho akumulátoru. Akumulátory snáší velké nárazové proudy při spouštění motoru (až 100 A).
D - Dynamospouštěč Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; jmenovitý výkon - 60 W;  

stator - 10 pólů; 5 cívek sériového vinutí, 7 závitů z měděného pásku 0,6 x 13 mm; dvě levotočivé cívky; pět cívek s derivačním vinutím s počtem závitů 156, smaltovaný drát o průměru 0,71 mm CuS;  

rotor - 76 drážek ve kterých je vinutí vodiče o průměru 1,9 mm CuS. Vinutí je vlnové s krokem 1 - 16, cívky mají po dvou závitech a jejich konce jsou připájené k 76 lamelám komutároru. Mezi lamelami komutátoru jsou slídové vložky vyškrabané do hloubky 0,3 mm.
I - Indukční zapalovací cívka 12 V.
Z - Zástrčka se zásuvkou pro kabely v zadním krytu.
Ks - Spojky kabelové svorkovnice.
Ko - Kondenzátor.
R - Přerušovač. Vzdálenost kontaktů přerušovače 0,35-0,45 mm; základní nastavení bodu zážehu zapalování - 3,3 až 3,6 mm. Nastavení bodu zážehu se provede takto:
a) překontrolujeme raménka přerušovače zda dosedají po celé ploše. Nastavíme vůli na 0,4 mm natočením pevného kontaktu.
b) Předstih má být 3,3 až 3,6 mm před horní úvratí. Nastavíme ho indikátorem, hloubkoměrem anebo přímo měrkou předstihu N 29. Abychom dosáhli předstihu 3,3 až 3,6 mm musí měrka předstihu ukazovat hodnotu 3,9 až 4,3 mm, protože při šikmém uložení měrky dojde ke zkreslení měřeného výsledku a při nastavení 3,3 až 3,6 mm bychom měli menší předstih. Začátek zapalování kontrolujeme kontrolní žárovkou, jejíž jeden konec opřeme o pohyblivý kontakt a druhý o kostru (masu). Při otáčení rotorem doleva se žárovka rozsvítí, čímž signalizuje začátek otevření kontaktů. Od tohoto okamžiku odečítáme počet dílku na měřidle.
c) Jestliže je předstih malý, otáčíme základní deskou doprava směrem šipky a opačně, předstih zmenšíme otáčením základní desky doleva ve směru šipky.
d) Po nastavení předstihu vzdálenost kontaktů znova překontrolujeme. V případě nesprávné vzdálenosti celý postup opakujeme. Abychom dosáhli dobou a spolehlivou funkci zapalování nahradíme i mírně poškozené součástky novými.

K - Koncová kombinovaná svítilna se dvěma žárovkami sufit a to žárovkou 12 V, 10 W s paticí S 8 pro brzdové světlo umístěnou v horní části svítilny a žárovkou sufit 12 V, 5 W s paticí S 8 pro koncové světlo, která současně osvětluje státní poznávací značku a je umístěna v dolní části svítilny.
J - Brzdové světlo viz "K".

Zapojení pojistek v pojistkové skříňce 4 pólová:

el23s

1 - pojistka 8 A pro brzdové světlo, houkačku - svorka 30.
2 - pojistka 8 A pro koncové světlo, parkovací světlo, osvětlení rychloměru - svorka 58a.
3 - pojistka 4 A pro směrová světla, kontrolku nabíjení, obvod zapalování - svorka 15/54.
4 - pojistka 8 A pro tlumené a dálkové světlo, obvod zapalování svorka 56a.Legenda k polohám klíčku spínací skříňky

el24s

 

Polohy klíčku

Klíček vysunutý

Klíček zasunutý

zapojené

svorky

1

30

30+15,54,50

0

30

30-15-54

1

30+58

30+15+54+58

2

30+58+56

30+15+54+58+56

Zapojení: 30 - stálý přívod proudu; 15 - zapalování; 50 - spouštěč· 58 - malé světlo, parkovací; 56 - hlavní světlo; 54 - blikací ukazatelé směru, kontrolka nabfjení.

Klíček pootočen vlevo od nuly - Spouštění motoru
Klíček zasunut do polohy nula - Brzdové světlo a houkačka při zapojeném zapalování (jízda ve dne).
Kliček zasunut do polohy 1 - Zapojeno parkovací světlo a koncové světlo při zapojeném zapalování (jízda osvětleným městem).
Kliček zasunut do polohy 2 - Zapojeno hlavní světlo a koncové světlo'. při zapojeném zapalování (jízda v noci).

Označení barev vodičů

ž - žlutá b - bílá c - cihlově červená m - modrá z - zelená č - černá
Vodiče jsou průřezu 0,5 - 1 mm2, jen hlavní obvod (na schéma vytažen silně) má 6 mm2 průřez.

 

Poruchy a jejich odstranění

Upozornění:

Pojistky č. 1 8A a č. 3 4 A slouží na jištěni vedení a elektrických spotřebičů před každý m poruchovým zvětšením proudu, jmenovitě před zkratem.Jsou uložené ve čtyřpólové pojistkové skříňce, která je umístěna ve skříňce elektrické instalace. Při výměně pojistek mohou se použít jen pojistky předepsané hodnoty. Pojistky vyměňujeme až po odstranění krátkého spojení, které způsobilo jejich přetavení. Pojistka č. 1 je trvale pod napětím akumulátoru. Pomocný spouštěcí okruh je bez jištění.

Údržba akumulátoru

První nabíjení akumulátoru.
Všechny články naplníme zchladnutým elektrolytem hustoty 1,285 do výšky kontrolního okénka. Naplněné akumulátory necháme stát v klidu asi 5 hodin a potom v případě potřeby dolejeme elektrolyt. Při poklesu teploty pod 40 °C můžeme začít nabíjení zapojením na zdroj stejnosměrného proudu. Nabíjíme proudem 0,7 A po dobu 50 hodin. Akumulátory jsou nabité, jakmile napětí dosáhne hodnoty 2,6 až 2,7 V na článek a po dobu 2 hodin dalšího nabíjení se nemění. Po dobu nabíjení nesmi teplota elektrolytu přestoupit 40 °C, jinak je třeba nabíjení přerušit až do vychladnutí. Jakmile začnou články bohatěji vyvinovat plyn, zmenšíme nabíjecí proud. Jestliže je elektrolyt po skončení nabíjení vyšší hustoty než je předepsaná (1,285 tj. 32° Bé), upraví se přidáním destilované vody na správnou hustotu a předepsanou výšku. Nabitý akumulátor necháme asi 4 hodiny v klidu odzátkovaný, potom ho očistíme a vývody jemně natřeme tukem. Před montáží akumulátoru do skútru vybíjíme akumulátor zapojením žárovky 12 V, 35 W na oba akumulátory po dobu asi 6 hodin a znovu jej nabíjíme. Po uniknutí.všech plynů, vzniklých při nabíjení, zátky zašroubujeme, akumulátory otřeme do sucha a očistíme vývody. Akumulátory ve skútru dobře podložíme plstí a upevníme. Svorky dobře dotáhneme a slabě nakonzervujeme. Při nabíjení zapojíme kladný pól akumulátoru na kladný pól zdroje. Při zapojení akumulátoru do skútru zapojíme kladný pól prvního akumulátoru černým anebo žlutým kabelem 54 g na kostru, záporný pól druhého akumulátoru černým anebo žlutým kabelem 57 f na svorku B regulačního relé.

Údržba.
Akumulátor kontrolujeme jednou za 4 týdny bez ohledu na to, jak se vozidlo používá. Hladinu elektrolytu udržujeme ve výšce kontrolního okénka(asi 15mm nad horním okrajem desek)doplňováním jen destilovanou vodou, protože se kyselina zároveň při běžných provozních teplotách nevypařuje. Doplňujeme pokud možno před jízdou, aby se elektrolyt dobře promíchal. Směsí kyseliny sírové a destilované vody doplňujeme akumulátor jenom tehdy, jakmile se elektrolyt vylil. Elektrolyt nabitého akumulátoru zamrzá až při - 45 °C. Při vybíjení řídne a bod tuhnutí se zvyšuje až na -50 °C. Při používání skútru každý třetí měsíc provedeme důkladnější údržbu. Akumulátor plně dobijeme jmenovitým nabíjecím proudem 1,2 A, potom vybíjíme proudem asi 0,8 A až do napětí 1,8 V na článek (hustota 1,14) zapojením dvou žárovek 12 V, 5 W na akumulátor a potom znovu nabijeme. Při nabíjení jsou zátky vyšroubované, aby plyn mohl volně unikat. Jakmile začnou všechny články bohatěji vyvíjet plyn, snížíme nabíjecí proud. Pří nabíjení doplňujeme destilovanou vodou, avšak jen tolik. aby nenastalo převaření článků. Hustotu můžeme přeměřit až půl hodiny po dolití článku, až se elektrolyt dobře promíchá.
Při delším uskladnění vybijeme akumulátor jednou za čtvrt roku proudem 0,8 A a opět nabijeme. Akumulátor nabíjíme i v tom případě, jestliže napětí pokleslo na 11,2 V, naměřené při zatiženf akumulátoru čtyřmi žárovkami 12 V, 15W.
Časté starty mají nepříznivý vliv i na stav a životnost akumulátoru. Při spouštěni je počáteční startovací proud až 100 A, který zvyšováním otáček motoru klesá na ustálenou hodnotu cca 30 A.

 

Upozornění:

Nikdy nenabíjejte akumulátory vysokovýkonnými automobilovými nabíječkami, protože jejich nabíjecí rychlosti se nadměrně přehřívají akumulátory. Používejte nabíječky, u které se dá nastavit proud na množství nepřesahující 1 A.

Údržba zapalovací svíčky

Po absolvování cca 2500 km zkontrolujeme vzdálenost elektrod svíčky a svíčku vyčistíme. Vzdálenost elektrod měříme a nastavíme na 0,7 mm.